Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Facebook logo
Google plus logo

Pozew o rozwód.

Aby się rozwieść koniecznym jest zainicjowanie postępowania sądowego. W Polsce rozwód można uzyskać tylko i wyłącznie poprzez wyrok sądu. Dokumentem, który rozpoczyna procedurę rozwodu jest właśnie pozew rozwodowy. W poniższym artykule wyjaśnię, jak przygotować pozew rozwodowy krok po kroku.

 Rozwody Wrocław

Jak napisać pozew rozwodowy i co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód jest pismem procesowym, którego wymogi określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Pozew rozwodowy powinien zawierać:

- oznaczenie sądu, do którego jest kierowany,

- imiona i nazwiska stron oraz ich adresy,

- numer PESEL lub NIP powoda,

- dokładnie określone żądanie (np. co do orzekania o winie, władzy rodzicielskiej, alimentów itp.)

- wskazanie faktów, na których oparte jest żądanie,

- wskazanie faktów uzasadniających właściwość sądu,

- informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,

- wymienienie załączników, które są załączone do pozwu,

- odpis pozwu i wszystkich załączników dla pozwanego.

Wskazane wyżej wymagania stanowią minimum formalne pozwu rozwodowego. Ich niedochowanie skutkować będzie wezwaniem powoda do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku nieuzupełnienia braków w terminie nastąpi zwrot pozwu. Zwrócony pozew rozwodowy nie wywołuje żadnych skutków procesowych.

Powyższe wymagania to jednak nie wszystko. Wnosząc pozew o rozwód zwykle dążymy do określonego rozstrzygnięcia, jak choćby nawet ustalenie wyłącznej winy małżonka lub orzeczenia określonej kwoty alimentów. Dlatego koniecznym jest napisanie uzasadnienia do pozwu, w którym uzasadnimy swoje żądanie i wskażemy dowody na ich poparcie.

Dowody służą do przekonania sądu o zasadności żądania. Od nich zależał będzie wynik procesu rozwodowego. Obowiązkowo należy załączyć do pozwu jako dowody aktualny odpis aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia dzieci. Zasadność powołania innych dowodów zależeć będzie od tego, co chcemy w procesie udowodnić. Dowodami w sprawie o rozwód mogą być także faktury, zdjęcia, nagrania audio i wideo, opinia biegłego, dokumenty medyczne i zeznania świadków.

Ponadto pozew rozwodowy podlega opłacie sądowej, której wysokość wynosi obecnie 600 zł. Dowód uiszczenia opłaty powinien zostać załączony do pozwu.

Wniosek o rozwód i wniosek rozwodowy.

Bardzo często można spotkać się z terminem „wniosek rozwodowy” ,„wniosek o rozwód” czy też podanie o rozwód. Jeśli tak zatytułujesz swoje pismo do sądu, to nie wpłynie to negatywnie na przebieg procesu rozwodowego. Nie mniej jednak nie są to określenia prawidłowe.

Sprawy rozwodowe są rozpoznawane w procesie, który inicjuje wniesienie pozwu. W tym konkretnym przypadku jest to pozew rozwodowy lub pozew o rozwód.

Jest to jednak kwestia tylko i wyłącznie nazewnictwa. Sąd nie może z tego powodu zwrócić lub odrzucić pozwu.

Pozew o rozwód - uzasadnienie.

Uzasadnienie stanowi opisową część pozwu rozwodowego. To w nim opisujesz przebieg Twojego małżeństwa i problemy, które doprowadziły Was do rozwodu. Jest to też ta część pisma, w której argumentujesz swoje stanowisko procesowe w zakresie winy, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego powinno być redagowane w określonym układzie, który można sprowadzić do formuły: twierdzenie => uzasadnienie twierdzenia => dowody potwierdzające twierdzenie.

Czego w pozwie o rozwód należy unikać?

Pozew o rozwód ma w jasny sposób przedstawić żądania powoda oraz zawierać uzasadnienie tych żądań i wskazywać dowody na ich poparcie. Nie ma potrzeby szczegółowego opisywania wszystkich detali z życia małżonków. W toku postępowania dowodowego sąd będzie przesłuchiwał strony i świadków i w oparciu o ich zeznania ustalał przebieg małżeństwa stron. I to właśnie wtedy powód będzie miał okazję do szczegółowego opisania wszystkich istotnych z jego punktu widzenia zdarzeń. Należy pamiętać, że to co napiszemy w pozwie nie jest dowodem w sprawie – to tylko twierdzenia, które należy udowodnić. 

Jakie załączniki do pozwu o rozwód?

Bardzo często pojawia się pytanie, jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Jak wskazano wyżej, pozew powinien wymieniać załączniki. Oczywiście należy je dołączyć do pozwu. Załączniki obowiązkowe pozwu o rozwód to:

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci,

- dowód uiszczenia opłaty sądowej,

- odpis pozwu i wszystkich załączników.

Oczywiście, w zależności tego czego się domagasz, można i powinno się dołączyć do pozwu rozwodowego inne dokumenty, które dowodzą twoich roszczeń lub je uzasadniają. Takie dokumenty do rozwodu mogą stanowić np. dokumenty medyczne, wydruki wiadomości SMS lub z komunikatorów internetowych, czy faktury.

Czy warto skorzystać z wzorów pozwów dostępnych w Internecie?

W Internecie można znaleźć wiele wzorów pozwów rozwodowych. Decyzję o tym czy wykorzystać wzór pozwu o rozwód każdy powinien podjąć samodzielnie. Sam pozew to nie wszystko, bo przecież on tylko inicjuje postępowanie w sprawie o rozwód. Jeśli nie jesteśmy pewni co do tego, czy sobie poradzimy, warto skontaktować się z adwokatem rozwodowym.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z wzoru pozwu rozwodowego, warto, aby pochodził od z pewnego źródła. Dobrze, jeśli taki wzór pozwu został napisany przez profesjonalistę, który zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych.

Sprawdzony wzór pozwu o rozwód przygotowany przez adwokata specjalizującego się w rozwodach znajdziesz tutaj (https://www.rozwodznia.pl/dokumenty-do-kupienia/pozew-rozwodowy-bez-orzekania-o-winie/)

Jakie dokumenty przygotowuje kancelaria rozwodowa?

Decydując się na pełnomocnika procesowego nie musisz się już martwić o formalności związane ze sprawą rozwodową. Twój pełnomocnik przygotuje pozew i wszystkie dalsze niezbędne pisma procesowe. To swoista gwarancja szybkości postępowania rozwodowego.

Poza tym zyskasz wsparcie w toku całej sprawy, a na rozprawie Twój pełnomocnik zajmie się wszystkimi formalnościami, w tym poprowadzi przesłuchania świadków i strony przeciwnej.

Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie popełnisz żadnych błędów działając samodzielnie.

Jeśli nie wiesz do kogo się zwrócić, napisz do mnie (https://www.adwokatchojka.pl/kontakt.html).

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak wnieść sprawę o rozwód do sądu? Jak rozpocząć postępowanie sądowe? To jedna z prostszych kwestii w całej procedurze rozwodowej.

Pozew o rozwód możesz złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać go pocztą na adres sądu. Ważne, aby była to przesyłka rejestrowana.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy we Wrocławiu?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli jedno z nich ciągle ma miejsce zamieszkania lub pobytu w danej miejscowości.

Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony, pozew składamy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania strony pozwanej lub w ostateczności – do sądu miejsca zamieszkania powoda.

We Wrocławiu pozew rozwodowy należy złożyć do Sądu Okręgowego przy ul. Sądowej 1. Rozpoznawaniem spraw rozwodowych zajmuje się XIII Wydział Cywilny Rodzinny Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jakie są koszty pozwu o rozwód?

Pozew rozwodowy podlega opłacie stałej, której wysokość obecnie wynosi 600 zł. Przed uiszczeniem opłaty warto sprawdzić, czy wysokość opłaty nie uległa zmianie.

W toku sprawy mogą pojawić się także dodatkowe koszty związane z wywiadem kuratora, czy opiniami biegłych.

Ile kosztuje napisanie pozwu?

Koszt pozwu rozwodowego będzie różny, w zależności od kancelarii. Każda z nich ma swoje stawki, na których bazuje.

Czym jest odpowiedź na pozew o rozwód?

Odpowiedź na pozew o rozwód składa strona pozwana w oznaczonym przez sąd terminie. Zawiera ustosunkowania się do żądań powoda oraz żądania strony pozwanej. Zwykle wskazuje też na fakty i dowody, na które chce się powołać pozwany.

Wzór odpowiedzi na pozew możesz znaleźć w Internecie. Koniecznie sprawdź, czy pochodzi z wiarygodnego źródła.

Czy warto wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Tylko na zgodne żądanie stron sąd zaniecha orzekania o winie.

Powód w pozwie rozwodowym powinien wskazać zatem, że nie chce orzekania winie. W innym przypadku sąd będzie badał kwestię winy, nawet jeśli jego małżonek wnosi o rozwód bez orzekania o winie.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie bardzo często bywa nazywany jako pozew o rozwód za porozumieniem stron, co jednak nie jest do końca poprawne. Intencje jednak są takie same.

Rozwód bez orzekania o winie ma z pewnością pewne zalety. Takie postępowanie jest zdecydowanie szybsze, a ponadto nie ma potrzeby zgłębiania przez sąd bardzo intymnych kwestii dotyczących przebiegu życia małżeńskiego stron. Rozwód bez orzekania o winie jest więc mniej stresujący dla strony. Nie ma potrzeby wykazywania, kto i w jaki sposób zawinił rozkładowi pożycia.

Czy jest możliwe cofnięcie pozwu o rozwód?

Cofnięcie pozwu o rozwód oznacza, że nie chcesz, aby Sąd rozpoznał Twój pozew. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie wiążą się z wytoczeniem powództwa. W mojej praktyce zdarzały mi się takie sytuacje – zwykle powodem jest kolejna próba pojednania się małżonków.

Pozew o rozwód można cofnąć w każdym momencie, aż do uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to, że pozew możesz cofnąć także w toku postepowania odwoławczego.

Pozew rozwodowy może zostać cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Po rozpoczęciu rozprawy będzie wymagana zgoda pozwanego. Jeśli nie wyrazi on na to zgody, Sąd będzie dalej prowadził sprawę rozwodową.

Szybki kontakt

Chojka Kancelaria Adwokacka
Ikona telefonu   730 537 716
Ikona koperty   sekretariat(at)adwokatchojka.pl