Być może taka polaryzacja stanowisk wynika z nieznajomości przepisów. Inne bowiem są przesłanki ustalania alimentów dla dzieci, a inne dla rozwiedzionych małżonków. W Polsce co do zasady przyjęto ocene kryteria ustalania wysokości alimentów, co dodatkowo komplikuje sprawę. W niektórych systemach prawnych w Europie alimenty ustala się jako procent kwoty dochodu osoby zobowiązanej do alimentacji. 

W praktyce sytuacja w polskich sądach wygląda tak, że osoby dochodzące alimentów w różnoraki sposób starają się mnożyć swoje rzekomo usprawiedliwione wydatki, natomiast pozwani muszą wykazywać, że potrzeby uprawnionych do alimentów są niższe albo że część swego obowiązku alimentacyjnego wypełniają w sposób niematerialny, poprzez osobiste starania.

Jesteśmy bardzo skuteczni w uzyskiwaniu alimentów dla osób małoletnich, jak i dorosłych nie tylko na terenie Wrocławia. W ostatnich latach prowadzimy sprawy o alimenty na terenie całego Dolnego Śląska i nie tylko. Niezależnie od tego czy jesteś powodem czy pozwanym, możesz liczyć na pomoc doświadczonego adwokata w sprawach alimentacyjnych. 

Podchodzimy rzetelnie do każdej sprawy, potrafimy wyliczyć kwotę alimentów adekwatną do danych okoliczności i dlatego jesteśmy tak skuteczni i efektywni. Pracę z Klientem zawsze zaczynamy od precyzyjnego ustalenia kosztów oraz przygotowania dowodów. Wiemy, jak argumentować wydatki i koszty, na które nie ma pokrycia w dokumentach. Znamy procedury sądowe, dzięki czemu prowadzimy sprawy o alimenty we Wrocławiu możliwie szybko i profesjonalnie. Prowadziliśmy sprawy o przyznanie alimentów oraz sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Nie obce są nam także postępowania o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Możesz liczyć na naszą pomoc nie tylko we Wrocławiu, ponieważ reprezentujemy Klientów w całym kraju. Dlatego też warto zwrócić się do nas w każdej sprawie związanej z alimentami. 

Dziękuję za profesjonalne wsparcie podczas trwania mojej sprawy o alimenty. Sąd ogłosił korzystny dla mnie wyrok. Pozdrawiam.

Inga Lewandowska

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.
  Pozew o alimenty może otrzymać rodzic, były współmałżonek, a także dziecko. Chociaż najpowszechniejszymi sprawami są te o alimenty na rzecz dziecka, warto pamiętać o tym, że zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje coś takiego jak alimenty na rzecz rodzica – może zostać do nich pozwane pełnoletnie dziecko przez samego rodzica, a także instytucje pomocowe jak ośrodki opieki, w których umieszczono rodzica ze względu na stan jego zdrowia. Prawo do świadczeń w pierwszych przypadku dotyczy zarówno rodziców samodzielnie wywiązujących się z obowiązku płacenia alimentów, a także tych, którzy korzystają ze wsparcia funduszu alimentacyjnego. Alimenty to bardzo zawiły temat, który wymaga dobrego przygotowania do sprawy oraz solidnych argumentów – Sąd bierze pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące sytuacji obu stron. Prawo mówi między innymi o zdolności do samodzielnego utrzymania się, poziomie życia, czasie trwania małżeństwa, a także stanie psychicznym i fizycznym małżonków. Interesuje Cię adwokat od alimentów z miasta Wrocław? Doskonale trafiłeś. Kancelaria Chojka Adwokaci pełni fachowe doradztwo w sprawach alimentacyjnych, reprezentując Klientów między innymi przed organami prawa.

  Obsługa spraw o alimenty w mieście Wrocław – co warto wiedzieć?

  Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie jest ograniczony konkretnie wskazanym terminem, do którego ten obowiązek spoczywa na rodzicach. Warto na wstępie obalić mit dotyczący tego, że alimenty kończą się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wtedy, gdy nie jest ono się w stanie utrzymać w sposób samodzielny – z wyjątkiem sytuacji, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Podsumowując, obowiązek alimentacyjny rodziców trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się. Rodzice mogą jednak uchylić się od utrzymywania dziecka pełnoletniego, jeżeli alimenty połączone są z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub kiedy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W polskim prawie obecnie istnieją dwie przesłanki, które decydują o możliwości otrzymania świadczenia alimentacyjnego: ze strony usprawnionego oraz ze strony zobowiązanego. Pierwszy przypadek dotyczy brak środków finansowych na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb, zaś druga sytuacja to możliwości zarobkowe i majątkowe, jakie umożliwiają wypłacenie świadczenia. W różnych sytuacjach przesłanki mogą być inaczej rozumiane; w przypadku dziecka, „zaspokojenie uzasadnionych potrzeb” odnosić się może do umożliwienia dziecku życia na podobnym poziomie do rodziców.

  Co może zrobić dla Ciebie nasz adwokat od alimentów z Wrocławia?

  Kancelaria Chojka Adwokaci reprezentowana jest przez doświadczonych adwokatów z miasta Wrocław. Prowadzimy sprawy alimentacyjne każdego typu. Naszym Klientom zapewniamy między innymi:

  • pełne wsparcie prawne podczas sprawy alimentacyjnej;
  • reprezentację przed sądem w sprawie o alimenty (po otrzymaniu pełnomocnictwa);
  • przygotowanie pozwu o alimenty;
  • tworzenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych;
  • pomoc w egzekwowaniu przyznanych alimentów;
  • udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody w sprawach dotyczących alimentów.

  Ponadto nasza Kancelaria pełni fachowe doradztwo prawne w mieście Wrocław, a także udziela porad prawnych w zakresie alimentów w trybie online. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, zwracając uwagę na jej specyfikę i sytuację Klienta. Reprezentujemy pozwanych i powodów, zapewniając opiekę prawną od samego początku, aż do końca sprawy.

  ALIMENTY – FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

  1. Alimenty Wrocław: czy istnieje możliwość uchylenia się od płacenia alimentów na małoletnie dziecko?

  Na rzecz małoletniego dziecka można uchylić się od alimentów wyłącznie wtedy, gdy dziecko będzie miało własny majątek, z którego dochody wystarczałyby by pokryć koszty jego utrzymania oraz wychowania. Przykład takiej sytuacji stanowi wynajem domu, który został przekazany dziecku w formie spadku. Rzadko jednak zdarza się, by dziecko posiadało taki majątek, dlatego też rodzice są bezwzględnie zobowiązani do płacenia alimentów.

  2. Prawnik alimenty Wrocław: jak długo jest się zobowiązanym płacić alimenty dla dziecka z niepełnosprawnością?

  W przypadku gdy dziecko z powodu swojej niepełnosprawności nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy, czyli nigdy nie będzie mogło się usamodzielnić, rodzice zobowiązani są płacić alimenty przez całe życie.

  3. Alimenty adwokat Wrocław: co grozi w przypadku braku zapłaty alimentów?

  Niewypełniany obowiązek alimentacyjny może doprowadzić do egzekucji komorniczej, w wyniku której komornik jest w stanie zająć osobie łamiącej prawo między innymi wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, a także wszelkiego rodzaju ruchomości i nieruchomości. W przypadku uchylania się od płacenia alimentów przez dłuższy czas, istnieje ryzyko doświadczenia kary pozbawienia wolności.