Prawo rodzinne

Jak wygląda sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Zestaw kwestii prawnych

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka aż do jego pełnoletniości. To właśnie na nich spoczywa obowiązkiem wykonywania praw rodzicielskich wraz z poszanowaniem godności i praw dziecka. Zdarzają się jednak sytuacje, które wymagają interwencji i sądownego odebrania bądź ograniczenia prawa do opieki nad dzieckiem. Pomimo tego, środek ingerencji nie powinien być traktowany jako rozstrzygnięcie o charakterze penalnym. Jego głównym zadaniem jest chronić dziecko, nie zaś karać jego rodziców.

Odpowiedzialność biura podróży za niezgodność usługi turystycznej z umową

18 września 2014 roku na Facebooku kancelarii pojawił się wpis dotyczący sprawy prowadzonej przeze mnie przeciwko organizatorowi wycieczek turystycznych z tytułu niezgodności usługi turystycznej z umową. Sąd uznał, że roszczenie powodów jest zasadne i zasądził od pozwanej całą żądaną kwotę. Poniżej zamieszczam link do uzasadnienia wyroku, które wpłynęło do kancelarii w dniu wczorajszym. LINK