Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Facebook logo
Google plus logo

Etapy mediacji

Mediacje to proces. Tak jak każdy inny proces, tak samo mediacje można podzielić na pewne etapy. W zasadzie są one wspólne dla wszystkich rodzajów jak i modeli mediacji.

 

Jak przebiega mediacja? Najważniejsze etapy

Rozpoczęcie mediacji - procedura zainicjowania mediacji.

Mediacji nie prowadzi się z urzędu, co oznacza, że ktoś musi zainicjować ten proces. Najczęściej mediacje inicjują same zainteresowane strony sporu lub instytucje (sąd, prokurator, policja). 

Mediacje cywilne – w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych, trafiają do mediacji na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji lub prowadzone są na podstawie zgłoszenia się stron do mediatora.

Mediacje karne – kierowane są z sądów na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego, prokuratury, policji. 

Mediacje pomiędzy nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym – prowadzone są podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego.

 

Omówienie postępowania oraz zasad mediacji.

Na tym początkowym etapie mediacji mediator wyjaśnia stronom czym jest mediacja, jej celu, omawia samą procedurę mediacji oraz wyjaśnia rolę mediatora w całym procesie. Następnie określa zasady mediowania, zwracając się do stron o zgodę na te zasady.

 

Prezentacja stanowisk stron i ustalenie kwestii spornych.

Po ustaleniu zasad mediacji mediator przechodzi do ustalenia, co jest przedmiotem konfliktu stron. W tym celu każda ze stron przedstawia swoją wersję zdarzeń. Mediator pytaniami doprecyzowuje stanowiska stron i podsumowuje ten etap.

 

Poszukiwanie rozwiązań.

Na tym etapie mediator pobudza aktywność stron do poszukiwania rozwiązań, ewentualnie za ich obopólną zgodą podpowiada, jak można rozwiązać taki spór. Celem tego etapu mediacji jest wygenerowanie możliwie dużej ilości rozwiązań.

 

Weryfikacja rozwiązań.

Na tym etapie postępowania mediacyjnego mediator omawia ze stronami ich wcześniejsze rozwiązania w celu wybrania najkorzystniejszego z nich, które uwzględnia potrzeby wszystkich stron. Podczas omawiania rozwiązań eliminuje się te z nich, które są nieakceptowalne lub obarczone dużym ryzykiem.

 

Zakończenie mediacji.

Mediacja może skończyć się na dwa sposoby. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, każda ze stron ma możliwość zakończenia mediacji na dowolnym etapie. W takiej sytuacji mediator podsumowuje kwestie sporne i wypracowane w toku mediacji postępy w rozwiązaniu sporu. Strony mogą wtedy zainicjować lub kontynuować postępowanie sądowe.

W przypadku osiągnięcia porozumienia mediacje kończą się spisaniem ugody mediacyjnej. Mediator pomaga stronom w sporządzeniu jednoznacznych i jasnych postanowień.

 

Szybki kontakt

Chojka Kancelaria Adwokacka
Ikona telefonu   730 537 716
Ikona koperty   sekretariat(at)adwokatchojka.pl