Wystąpienie na drogę postępowania sądowego to jedno z rozwiązań w sytuacji spornej, kiedy inne metody zawiodły. Wybierając tę drogę musisz liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Postępowania sądowe często bywają kosztowne (opłaty za zainicjowanie postępowania, biegli itp.) i czasochłonne. Sprawy sądowe trwające 2 lata i więcej nie są żadnym wyjątkiem. Czy zatem istnieje inny sposób na rozwiązanie konfliktu, jeśli wszystko już zawiodło?

Okazuje się, że jest. Mediacje stanowią alternatywę dla sądowego rozstrzygania sporów, przy czym mają też wiele zalet, które z pewnością powinny zostać rozważone przed rozpoczęciem postępowania sądowego.

Mediacje to odformalizowana pozasądowa procedura rozwiązywania sporów, w której mediator prowadzący mediacje pomaga stronom uwikłanym w spór znaleźć rozwiązanie lub rozwiązania, które będą akceptowalne przez obie strony. Zadaniem mediatora jest wspieranie stron w szukaniu rozwiązań, przy czym on sam pozostaje bezstronny wobec stron sporu i neutralny wobec jego przedmiotu.

Bardzo rzetelna obsługa. Pomimo kilku komplikacji Pan Jerzy ze swoją załogą poradził sobie ze sprawą wzorowo. Bardzo polecam!

Carly Jonson
Opinia Google | Zobacz wiecej

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.


  Kilka słów o mediacjach

  Dzięki mediacji ludzie uczą się ponownie ze sobą rozmawiać, nawet o sytuacjach i rzeczach trudnych. Zwieńczeniem mediacji jest podpisanie ugody mediacyjnej, która musi być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Jeśli spełnia te warunki, może zostać zatwierdzona przez sąd i wtedy ma moc ugody sądowej, co zrównuje ją w skutkach z orzeczeniem sądowym.

  Mediacje są poufne i dobrowolne. Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania poufności tego, co wydarzyło się na mediacji, a mediator co do zasady nie może być świadkiem w sprawie (chyba, że obie strony się na to zgodzą). Każda ze stron może w dowolnym momencie przerwać mediacje.

  Mediacje – czy warto rozwiązywać sporu w drodze mediacji?

  Mediacje w wielu przypadkach mogą okazać się tańsze od procedury sądowej. Istotną zaletą mediacji jest też szybkość postępowania.Strony mogę zdecydować się na mediacje przed wszczęciem sprawy sądowej lub w jej trakcie. Mediator sądowy może pomóc w rozwiązaniu sporów majątkowych i niemajątkowych. Niewątpliwe zalety mediacji to wielokrotnie uratowane relacje, możliwość dalszej współpracy oraz zachowanie korzystnego wizerunku.

  Jak długo trwają mediacje?

  Bardzo często stawiane jest pytanie, jak długo trwają mediacje? Odpowiedź brzmi: to zależy.

  W mediacjach zleconych przez sąd procedura mediacji trwa miesiąc, choć może zostać przedłużona przez Sad na zgodny wniosek stron. Należy pamiętać również, że w sprawach niemajątkowych zleconych do mediacji postanowieniem sądu mediator ma do dyspozycji jedynie 4 spotkania mediacyjne, za które otrzyma wynagrodzenie.

  W mediacji prywatnej (pozasądowej) nie ma żadnych ograniczeń co do czasu prowadzenia mediacji. Co do zasady więc można ją prowadzić do skutku. W praktyce jednak doświadczony mediator wie, kiedy istnieją jeszcze szanse na zawarcie ugody. Jeśli takich szans nie ma, powinien poinformować o tym strony.

  Czy mediacja zamyka drogę do sądu?

  Wyrażenie zgody na mediację nie zamyka drogi sądowej. Każda ze stron może żądać wszczęcia postępowania sądowego w sprawie, w której mediacje nie doprowadziły do zawarcia ugody. Co więcej, prowadzenie procedury mediacyjnej wydłuża terminy przedawnienia roszczeń.

  Jak wyegzekwować ugodę? Czy ugoda mediacyjne może stanowić podstawę postępowania egzekucyjnego?

  Ugoda zawarta przed mediatorem może na wniosek strony zostać zatwierdzona przez sąd, co zrównuje ją co do skutków prawnych z ugodą zawartą przed sądem. Ugoda mediacyjna zaopatrzona w klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym i może stanowić podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

  Czy muszę na mediacje zabrać jakieś dokumenty?

  Mediacje różnią się od postępowania sądowego tym, że mediator nie rozstrzyga sporu na podstawie dowodów, dlatego nie musisz zabierać ze sobą żadnych dokumentów ani dowodów związanych ze sprawą.

  Może się zdarzyć, że mediator poprosi strony o jakieś dokumenty związane ze sporem.

  Niezależnie od powyższego obowiązkowo weź ze sobą:

  • dowód tożsamości,
  • pełnomocnictwo, jeśli w mediacjach będzie towarzyszył Ci pełnomocnik.

  Pliki do pobrania:

  Polecane artykuły