Prawa oskarżonego do obrony – to trzeba wiedzieć!

Oskarżeni mają nie tylko obowiązki, ale również prawa. Fundamentalnym prawem każdej osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, jest prawo do obrony. W praktyce oznacza to, że oskarżony może przedstawić swoją wersję wydarzeń i wybrać obrońcę – adwokata lub radcę prawnego. Obrońca powinien mieć doświadczenie w reprezentowaniu oskarżonych na różnych etapach postępowania sądowego, nie tylko przed sądami rejonowymi. Prawo oskarżonego do obrony nie jest jednak jedynym prawem, jakie mu przysługuje.

Inne kluczowe prawa oskarżonego to m.in.:

 • prawo do milczenia – oskarżony nie musi składać wyjaśnień czy udzielać odpowiedzi na pytania, ponieważ nie ma obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść;
 • prawo do składania wyjaśnień – mimo że oskarżony ma prawo milczeć, to może też złożyć wyjaśnienia, a zatem wypowiedzieć się co do okoliczności sprawy;
 • prawo do składania wniosków dowodowych – oskarżony (jak i obrońca w jego imieniu) może składać wnioski dowodowe;
 • prawo do uczestniczenia w postępowaniu dowodowym – oskarżony ma prawo brać udział we wszystkich rozprawach;
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego – sąd rozpatrujący sprawę oskarżonego musi być bezstronny, niezależny i kompetentny;
 • prawo do korzystania z pomocy tłumacza – dotyczy to oskarżonych, którzy nie porozumiewają się w języku polskim;
 • prawo do odwołania się od wyroku – wyrok w procesie karnym nie zawsze musi być korzystny dla oskarżonego, ale to wcale nie musi kończyć sprawy, gdyż pozostaje jeszcze możliwość złożenia apelacji.

Kompleksowa i profesjonalna obrona oskarżonego podczas rozpraw sądowych

Prawo do obrony to jedno z podstawowych praw każdego oskarżonego. Jednak nie każdy oskarżony wie, w jaki sposób może mu pomóc obrońca. Jaka jest rola obrońcy w procesie karnym? Głównym zadaniem adwokata lub radcy prawnego jest udzielanie pomocy prawnej oskarżonemu oraz ochrona jego interesów – stąd też najlepiej, aby obrońca został ustanowiony już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę.

Obrońca jest aktywny przez cały okres postępowania sądowego – konsekwentnie realizuje wcześniej opracowaną z udziałem oskarżonego linię obrony. Może ona obejmować np. przesłuchanie świadków czy uczestnictwo w eksperymencie procesowym. Realizując prawa oskarżonego do obrony, obrońca może przygotować apelację od wyroku sądu pierwszej instancji, gdyby okazał się on niekorzystny dla oskarżonego.

Szukasz doświadczonego obrońcy i kompleksowej, profesjonalnej obrony? Kancelaria Chojka Adwokaci prowadziła dotychczas różne sprawy, w tym choćby:

 • sprawy karne skarbowe – adwokaci zajmują się obroną osób oskarżonych o różne przestępstwa karno skarbowe, np. wyłudzenia podatku VAT, pranie pieniędzy czy też unikanie płacenia podatków;
 • sprawy o posiadanie narkotyków – oskarżeni o posiadanie narkotyków mogą w niektórych sytuacjach liczyć na umorzenie prowadzonego postępowania, a prawnik z doświadczeniem w sprawach narkotykowych wie, kiedy można skorzystać z tej instytucji;
 • sprawy o przestępstwa seksualne – adwokaci podejmują się obrony osób oskarżonych o nadużycia na tle seksualnym, a osobom niesłusznie oskarżonym pomagają udowodnić swoją niewinność;
 • sprawy o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – osoba przyłapana na prowadzeniu auta po spożyciu alkoholu dowie się od prawnika, jakich konsekwencji może się spodziewać i kiedy utrata prawa jazdy wcale nie jest przesądzona.

Skorzystaj z prawa oskarżonego do obrony razem z Kancelarią Chojka Adwokaci

Osoby oskarżone o przestępstwa narkotykowe czy jazdę po alkoholu nie muszą liczyć tylko na siebie – mają prawo do wsparcia w postaci profesjonalnego pełnomocnika. Prawo karne to rozległa gałąź prawa, w której specjalizują się radcowie prawni i adwokaci z Kancelarii Chojka Adwokaci. Jeżeli szukasz adwokata, z którym skonsultujesz swoją sprawę lub chcesz zapewnić bliskiej osobie obrońcę w sprawie karnej, skontaktuj się z nami. Po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą i skontaktowaniu się z oskarżonym możemy przystąpić do pracy – opracowania strategii procesowej i przygotowania wniosków dowodowych.

Kancelaria Chojka Adwokaci ma doświadczenie w reprezentacji nie tylko oskarżonych – adwokaci reprezentują również pokrzywdzonych w sprawach karnych. Pokrzywdzony, podobnie jak oskarżony, ma na każdym etapie postępowania określone prawa. Jeżeli interesuje Cię reprezentacja pokrzywdzonego, również zapraszamy do przedstawienia sprawy naszym specjalistom.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.