Opublikowano:

Solidarna odpowiedzialność profesjonalnych pełnomocników wraz z podatnikiem dokonujących zlecenia rejestracyjnego VAT.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 […]

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Jest to w naszej ocenie zła wiadomość dla wszystkich adwokatów, radców prawnych i ich klientów. Wskazane zmiany sprawią, że obsługa prawa firm zostanie utrudniona.

Na podstawie wyżej wskazanych przepisów – z dniem 1 stycznia 2017 r. – przewidziana jest solidarna odpowiedzialność wraz z podatnikiem profesjonalnych pełnomocników (a zatem m.in. adwokatów i radców prawnych) dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT za zaległości podatkowe podatnika do kwoty 500.000,00 zł powstałe z tytułu czynności wykonywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Oznacza to, że pełnomocnik dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego swego klienta w ramach świadczonej obsługi prawnej ponosi odpowiedzialność wraz z samym podatnikiem i to do kwoty pół miliona złotych pomimo tego, że jego udział zwykle kończy się wraz z procedurą zarejestrowania podatnika jako płatnika podatku VAT.

Nowelizację tę oceniam bardzo krytycznie jako adwokat świadczący obsługę prawną firm. Wrocław zareagował natychmiastowo. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłała komunikat, w którym doradza aby podpisując pełnomocnictwo z klientem, wyraźnie zaznaczyć, że nie obejmuje ono umocowania do rejestracji klienta jako podatnika VAT.

Efekt nowelizacji będzie taki, że adwokaci i radcy prawni będą odmawiać swoim stałym klientom reprezentowania ich w zakresie rejestracji VAT w obawie przed odpowiedzialnością materialną z tego tytułu. Nic dziwnego.

Nowelizację krytycznie ocenia też Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Zachęcam do zapoznania się z artykułem Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/Radcowie/312059943-Odpowiedzialnosc-pelnomocnika-za-podatnika-VAT-zniecheci-radcow-prawnych.html#ap-1

Należy zgodzić się z autorem, że szanse na powstrzymanie powstawania zaległości z tytułu podatku VAT w wyniku tej nowelizacji są nikłe, natomiast z pewnością odczują ją przedsiębiorcy korzystający z obsługi prawnej.