Opublikowano:

Uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt II PZP 1/14

Z niecierpliwością czekałem na to uzasadnienie, które miało położyć kres rozbieżnościom w rozumieniu przepisów i orzekaniu przez sądy powszechne co do kwestii ryczałtów za noclegi, zwłaszcza że reprezentuję znaczną grupę kierowców w sporach z dawnymi pracodawcami. Analiza uzasadnienia tej uchwały nie pozostawia wątpliwości, że zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie nie oznacza zapewnienia mu bezpłatnego noclegu […]

Z niecierpliwością czekałem na to uzasadnienie, które miało położyć kres rozbieżnościom w rozumieniu przepisów i orzekaniu przez sądy powszechne co do kwestii ryczałtów za noclegi, zwłaszcza że reprezentuję znaczną grupę kierowców w sporach z dawnymi pracodawcami. Analiza uzasadnienia tej uchwały nie pozostawia wątpliwości, że zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie nie oznacza zapewnienia mu bezpłatnego noclegu i nie zwalnia z obowiązku wypłaty ryczałtu. Za każdą noc spędzoną w kabinie kierowca powinien zatem otrzymać ryczałt. Odnosi się to do stanów faktycznych tak sprzed daty 3 kwietnia 2010 roku i po tej dacie. Zapraszam do lektury całości uzasadnienia.

LINK