Opublikowano:

Krótkie vademecum wiedzy, czyli jak wygląda podział majątku po rozwodzie

Sprawy sądowe dotyczące podziału majątku nie należą do najłatwiejszych. Większość z nich jest skomplikowana, co również przekłada się na czas trwania postępowania sądowego lub negocjacji.


Nie bez znaczenia jest również fakt, że każda ze stron chce zwykle ugrać dla siebie jak najwięcej. Podział majątku wspólnego jest nieodłącznym elementem każdego rozwodu. Sam podział może zostać przeprowadzony na dwa sposoby: w drodze negocjacji stron oraz z pomocą sądu. W poniższym artykule przygotowaliśmy garść niezbędnych informacji prawnych wskazujących jak właściwie przeprowadzić podział majątku po rozwodzie, a także czy można uzyskać rozdzielność majątkową przed rozwodem. Zapraszamy do czytania!

Sprawdź co jest uznawane za majątek osobisty małżonków


Sprawy o podział majątku dla żadnego małżeństwa nie są przyjemnością. Większość postępowań, jeśli strony potrafią dojść do porozumienia można przeprowadzić w miarę szybko. Sprawy jednak komplikują się znacznie bardziej kiedy trafią przed sąd, a małżonkowie nie są w stanie ustalić pomiędzy sobą najważniejszych kwestii majątkowych. Zanim jednak przejdziemy do wyjaśniania jak wygląda rozdzielność majątkowa przed rozwodem oraz podział majątku wspólnego po rozwodzie wyjaśnimy co dokładnie podlega podziałowi. Cały majątek jaki posiadają małżonkowie dzieli się na majątek osobisty oraz wspólny. Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako majątek osobisty rozumie się przede wszystkim wszystkie rzeczy i prawa majątkowe, które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Przepisy wyszczególniają tutaj także m.in.:

 • przedmioty nabyte w ramach dziedziczenia, darowizn, spadków,
 • rzeczy mające na celu zaspokojenie prywatnych potrzeb małżonka (np. odzież, przedmioty związane z zachowaniem zdrowia itp.)
 • prawa niezbywalne przysługujące konkretne osobie (np. prawo do alimentów, prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do uzyskiwania wynagrodzenia),
 • świadczenia pieniężne uzyskane w ramach odszkodowania lub zadośćuczynienia,
 • prawa autorskie.

W większości przypadków majątek osobisty nie podlega podziałowi. Wyjątkiem są sytuacje kiedy zostały poczynione pewne nakłady z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego lub na odwrót.

Została zawiązana wspólność ustawowa? Zobacz co wchodzi w skład majątku wspólnego


Teraz przeanalizujmy co w takim razie kryje się pod pojęciem majątku wspólnego. W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy parą dochodzi do zawiązania wspólności ustawowej. Oznacza to, że wszystko co zostaje nabyte w czasie trwania małżeństwa wliczane jest na poczet majątku wspólnego. Poniżej przedstawimy Ci kilka przykładów wyjaśniających, co dokładnie jest Waszym wspólnym majątkiem:

 • wynagrodzenie uzyskiwane w ramach umowy o pracę lub z tytułu innych umów cywilnoprawnych,
 • uzyskiwane dochody z majątku wspólnego oraz osobistego,
 • środki finansowe gromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o czym mówi art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co więcej, warto wiedzieć, że w skład majątku wspólnego wchodzą także wszystkie rzeczy użytku domowego nawet jeśli zostały uzyskane w ramach spadku bądź dziedziczenia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja kiedy spadkodawca lub darczyńca wniosą odpowiedni zapis świadczący o zaliczeniu podarowanych przedmiotów do majątku osobistego któregoś z małżonków.

Rozdzielność majątkowa przed rozwodem, czyli sprawdź jak uniknąć długich rozpraw sądowych


Najważniejszą dla Ciebie informacją jest fakt, że podział majątku można przeprowadzić tylko i wyłącznie po rozwodzie albo po zniesieniu wspólności ustawowej małżeńskiej . Polskie prawo przewidziało jednak pewne rozwiązania dla małżeństw chcących uniknąć długo ciągnących się rozpraw sądowych. Takim rozwiązaniem jest zawarcie umowy majątkowej pomiędzy małżonkami. Jej skutkiem jest brak powstawania wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami lub też ustanowienie dwóch odrębnych mas majątkowych. Rozdzielność majątkowa powstaje w czterech przypadkach:

 • w wyniku podpisania umowy majątkowej małżeńskiej – tzw. Intercyzy, mającej postać aktu notarialnego,
 • na podstawie wyroku sądowego orzekającego rozdzielność majątkową,
 • w sytuacji, kiedy jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony lub ogłosił upadłość konsumencką,
 • na postawie wyroku sądowego orzekającego separację,

Oczywiście na rozdzielność majątkową można zdecydować się zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w czasie jego trwania. Zgromadzony wtedy majątek co do zasady podlega równemu podziałowi, chyba, że małżonkowie stwierdzą inaczej.

Podział majątku po rozwodzie – polubowny, czy sądowy? Zobacz na jaki możesz się zdecydować


Pomimo istniejącej możliwości nie wszystkie pary decydują się na zwarcie umowy majątkowej małżeńskiej przed zawarciem małżeństwa. W takich sytuacjach nieunikniony jest podział majątku wspólnego po rozwodzie. W polskim prawie przewiduje się dwa sposoby na jego przeprowadzenie. Pierwszy tzw. umowny może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia. To jaką powinien przybierać formę zależy głównie od tego jakie składniki tego majątku podlegają podziałowi. W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość, umowny podział majątku po rozwodzie musi mieć formę aktu notarialnego. Drugim sposobem na przeprowadzenie podziału wspólności majątkowej jest wszczęcie postępowania sądowego. Jest to nieuniknione w przypadku par, dla których jakiekolwiek rozmowy o posiadanych wspólnych dobrach kończą się kłótnią. Oczywiście musimy także zaznaczyć, że rozwód, a podział majątku to zupełnie dwie inne sprawy. Sposób w jaki zostanie orzeczony zupełny oraz trwały rozpad związku małżeńskiego (z orzekaniem o winie lub bez) w większości przypadków nie wpływają na postępowanie sądowe dotyczące podziału majątku.

Jak rozpocząć postępowanie sądowe o podział majątku? Dobrze napisany wniosek to podstawa


Decydując się na jakiekolwiek postępowanie sądowe musisz pamiętać, że pismo inicjujące postępowanie jest bardzo istotne. Braki formalne oraz nieścisłości mogą skutkować jego odrzuceniem przez sąd. Aby tego uniknąć wyjaśnimy Ci teraz co powinien posiadać wniosek o podział majątku. Kluczowe jest wskazanie podstawy ubiegania się o sądowy podział wspólności ustawowej. Kolejna kwestią jest wymienienie wszystkich przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, które będą podlegać podziałowi, sposobu w jaki sąd ma podzielić te składniki majątku, a także załączyć wszystkie dokumenty stanowiące dowody istnienia prawa własności. Mowa tutaj m.in. o dowodach rejestracyjnych, rachunkach oraz fakturach. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodziła np. nieruchomość to do składanego wniosku należy obowiązkowo dołączyć odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny nabycia. Dodatkowo wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokument wskazujący. na ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej – np. wyrok rozwodowy.

Czy podział majątku przed rozwodem zawsze jest równy? Sprawdź jakie istnieją odstępstwa


Wiele osób uważa, że podział majątku po rozwodzie to jedynie formalność, przecież każdy z małżonków może liczyć na równy podział, ale czy ta zasada obowiązuje zawsze? Zdarzają się sytuacje, kiedy jeden z partnerów może ubiegać się uzyskania znacznie większej części majątku. Aby do tego doszło muszą istnieć ku temu ważne przyczyny wymagające prawidłowego uzasadnienia, inaczej sąd nie podejmie się nierównego podziału majątku po rozwodzie. Wśród takich przyczyn można wyróżnić m.in.:

 • uzależnienia np. od hazardu
 • trwonienie majątku
 • zaciąganie kolejnych pożyczek, a tym samym popadanie w coraz większe zadłużenie.

Jedną z najbardziej wątpliwych kwestii jest sytuacja pojawiająca się w wielu domach. Mąż pracuje, a żona prowadzi gospodarstwo domowe. Czy tutaj również możemy mieć do czynienia z nierównym podziałem majątku wspólnego? Sprawa nie jest tak oczywista jak mogłoby się wydawać. Dzięki temu, że to właśnie ona zajęła się całodzienną opieką nad dziećmi oraz domem, on mógł spokojnie realizować założenia na swojej ścieżce zawodowej. W wielu takich przypadkach sąd ustala, że małżonkowie w równym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego. Oczywiście wspomnianego przypadku nie należy mylić z sytuacją kiedy jeden z partnerów nie wykazuje jakichkolwiek chęci ani do zajęcia się domem ani do podjęcia pracy zarobkowej. Pamiętaj jednak, że każde postępowanie sądowe niezależnie ma charakter indywidualny. Na ostateczne rozstrzygnięcie przez sąd składa się wiele czynników. Kluczem przy prowadzeniu sprawy o podziału majątku po rozwodzie jest właściwe określenie w jakim stopniu współmałżonkowie przyczynili się do powstania wspólności ustawowej.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie, a kredyt. Zobacz jak podchodzi do tego sąd


W dzisiejszych czasach praktycznie każde małżeństwo ma na głowie spłatę kredytu za mieszkanie. Staje się on bardzo problematyczna kwestią w czasie rozwodu oraz podziału majątku. Tutaj pojawia się kluczowa dla Ciebie informacja. Sąd w trakcie podziału w większości przypadków nie bierze pod uwagę zobowiązań finansowych w postaci kredytów. Podziałowi podlegają tylko i wyłącznie aktywa. Sąd nie będzie decydował, na którego z małżonków zostanie nałożony obowiązek dalszej spłaty.

Podział majątku, a rozwód – bez dobrego profesjonalisty u boku ani rusz


Doskonale wiemy, że wszyscy chcą jak najszybciej przejść przez całe postępowanie i rozpocząć nowy etap w życiu. Jak sam widzisz z pozoru prosty podział majątku wymaga znajomości bardzo wielu aspektów wpływających na końcowy wynik sprawy. Czasami nawet mało istotny dla Ciebie czynnik może obrócić bieg sprawy. Na szczęście nie musisz sam znać wszystkich przepisów! Od tego masz doświadczonych adwokatów. Ich pomoc okazuje się niezbędna nawet podczas przeprowadzania polubownego podziału majątku. Pamiętaj, że do momentu. prawomocnego zakończenia postepowania sądowego masz wpływ na wynik sprawy. Chojka Kancelaria Adwokacka wszystkim zainteresowanym niesie pomoc zarówno przy sprawach o rozwód jak i podział majątku. Doświadczony adwokat, przeprowadzi Cię przez całe postępowanie i godnie będzie reprezentował Twoje interesy przed sądem! Nie podejmuj się działania na własną rękę, powierz swoją sprawę profesjonalistom i zwiększ szansę na wygraną!