Sprawy, które reguluje prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – w tym Ci pomożemy!

Chociaż zarówno prawo restrukturyzacyjne, jak i prawo upadłościowe dotyczy zrestrukturyzowania zadłużenia, to procesy te różnią się od siebie. Na czym polega różnica? Restrukturyzacja, którą reguluje ustawa o prawie restrukturyzacyjnym, ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika – kluczowe jest wypracowanie akceptowalnego dla wierzycieli porozumienia. W zależności od kondycji finansowej dłużnika możliwe jest skorzystanie z jednego z kilku postępowań restrukturyzacyjnych – są to:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne.

Aby uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością, wdrożone mogą zostać różne rozwiązania – zadłużenie może zostać rozłożone na raty lub częściowo umorzone. Standardem są też rozmaite zmiany w sferze zarządzania, których celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja wiąże się dla przedsiębiorcy również z pewnymi ograniczeniami – głównie w zakresie zarządzania majątkiem. Kompleksowo ograniczenia te może przedstawić adwokat specjalizujący się w prawie restrukturyzacyjnym.

Postępowanie upadłościowe wdraża się, gdy nie ma szansy na uratowanie przedsiębiorstwa lub gdy postępowanie restrukturyzacyjne nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jednak subiektywne odczucia przedsiębiorcy to za mało – konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w przepisach. W konsekwencji upadłość, którą przewiduje ustawa Prawo upadłościowe, ma inny cel – zlikwidowanie majątku przedsiębiorstwa oraz zaspokojenie wierzycieli.

Ustawa prawo upadłościowe wymaga, aby w postępowaniu upadłościowym uczestniczył syndyk. Upadły ma obowiązek zarówno wskazać, jak i wydać syndykowi cały majątek, w tym również dokumenty dotyczące prowadzonej działalności – będą to choćby księgi rachunkowe. Na ustaleniu majątku oraz zarządzaniu nim obowiązki syndyka się jednak nie kończą – rejestruje on też wierzytelności oraz sporządza sprawozdania, w których informuje m.in. o podejmowanych działaniach.

Kompleksowa obsługa klientów związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Stworzona przez Ciebie firma od pewnego czasu boryka się z coraz większymi problemami finansowymi? Nie zwlekaj – rozwiązaniem może być postępowanie restrukturyzacyjne. Dzięki jego wdrożeniu możesz zyskać czas na spłatę długów oraz poprawić sytuację finansową firmy i tym samym uniknąć bolesnej upadłości. W zespole Kancelarii Chojka Adwokaci pracują eksperci, których specjalnością jest prawo handlowe – w tym prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jako kancelaria prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego proponujemy przedsiębiorcom:

 • zastępstwo procesowe – reprezentację przed sądem;
 • przejęcie kontaktów z wierzycielami;
 • przygotowanie wniosków o restrukturyzację i ogłoszenie upadłości;
 • przygotowanie pism procesowych – zaskarżeń, zażaleń, zgłoszeń i propozycji;
 • opracowanie planu restrukturyzacji – plan będzie uwzględniać aktualną sytuację oraz potrzeby przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie opinii o możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • monitorowanie procesu likwidacji majątku firmy.

Kancelaria prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oferuje pomoc nie tylko firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej – udzielamy wsparcia również wierzycielom. Wielu wierzycieli obawia się kroków podejmowanych przez dłużników, których celem jest uszczuplenie majątku przedsiębiorstwa. Wykorzystując dostępne instrumenty prawne, potrafimy zapobiec takiemu scenariuszowi.

Najlepsza kancelaria prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – Chojka Adwokaci

Problemy finansowe przedsiębiorstwa mogą mieć różne źródła – niekiedy są to czynniki zewnętrzne (np. niekorzystna sytuacja na rynku, warunki pogodowe), a niekiedy błędne decyzje podjęte przez kadrę zarządzającą. Właśnie dlatego warto zapewnić sobie wsparcie zaufanego partnera, który pomoże w kwestiach prawnych. Kancelaria Chojka Adwokaci przygotowała kompleksową ofertę dla przedsiębiorców.

Adwokaci z Kancelarii Chojka Adwokaci pomagają przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia firmy. Znamy prawo spółek i na bieżąco śledzimy zmiany w ustawodawstwie – wspieramy m.in. na etapie zakładania spółki. Nasza oferta to także bieżąca obsługa prawna firm, dzięki której przedsiębiorca oszczędza czas i podejmuje optymalne decyzje biznesowe. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skoncentruj się na rozwoju swojej firmy.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.