Wniosek o uznanie za pokrzywdzonego z profesjonalną pomocą

Osobą pokrzywdzoną może być każdy – wystarczy zostać oszukanym podczas zakupów w sklepie internetowym lub poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, do którego doprowadził nietrzeźwy kierowca. Jak wówczas postępować? Pierwszym krokiem jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – wniosek o uznanie za pokrzywdzonego jest zbędny. Pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego, a z tego wynikają określone uprawnienia – prawa i obowiązki.

Chociaż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nie jest sprawą szczególnie skomplikowaną (można to zrobić np. osobiście na komisariacie policji), to już na tym etapie pojawia się wiele wątpliwości. Niekiedy sprawa może być też bardziej skomplikowana – pokrzywdzonym może zostać osoba prawna np. spółka. Stąd też reprezentacja pokrzywdzonego przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata) jest możliwa już na tym etapie. I warto z niej skorzystać, aby z jednej strony poczuć się pewniej, a z drugiej uzyskać odpowiedzi na pytania.

Obowiązki i prawa pokrzywdzonego – o tym warto wiedzieć!

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym ma zarówno obowiązki, jak i prawa. O czym mowa? Do podstawowych obowiązków pokrzywdzonego należy stawianie się na każde wezwanie organu, który prowadzi postępowanie. Obowiązki pokrzywdzonego obejmują też wskazanie adresu dla doręczeń w kraju – gdy przebywa on za granicą.

Niekiedy karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego. Wówczas jego obowiązkiem jest poddanie się oględzinom i badaniom. Z kolei w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów, pokrzywdzony powinien umożliwić pobranie np. śliny czy włosów oraz zapis swoje głosu. Zgoda pokrzywdzonego będzie jednak potrzebna, aby zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu.

Obowiązki pokrzywdzonego to nie wszystko – pozostaje jeszcze kwestia jego praw. Przykładowe prawa pokrzywdzonego to:

  • prawo do skorzystania z pomocy prawnikasprawy karne nie należą do najłatwiejszych i stąd też merytoryczne wsparcie jest nieocenione;
  • prawo do zapoznania się z aktami sprawy – pokrzywdzony może również zapoznać się z materiałami np. śledztwa przed jego zakończeniem;
  • prawo do złożenia zażalenia – mowa choćby o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia;
  • prawo do składania wniosków o dokonanie określonych czynności – przykładem może być wniosek o przesłuchanie świadków;
  • prawo do uczestnictwa w przesłuchaniu biegłego – pokrzywdzony może również zapoznać się z opinią przygotowaną przez biegłego na piśmie;
  • prawo do złożenia wniosku o zadośćuczynienie lub naprawę szkody wyrządzonej przestępstwem – taki wniosek można złożyć tylko do pewnego momentu;
  • prawo do pomocy tłumacza – dotyczy to pokrzywdzonych, którzy nie znają języka polskiego – pomoc tłumacza jest udzielana nieodpłatnie.

Najlepsza reprezentacja pokrzywdzonego z Kancelarią Chojka Adwokaci

Jesteś osobą pokrzywdzoną i już znasz swoje prawa i obowiązki? Musisz wiedzieć, że skorzystanie z niektórych uprawnień jest możliwe tylko po złożeniu wniosku lub oświadczenia. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, skorzystaj z pomocy specjalisty – adwokata, który ma doświadczenie i w przeszłości prowadził różne sprawy karne. Ustanawiając pełnomocnika, otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania oraz zyskasz pewność, że nad przebiegiem postępowania czuwa specjalista.

Kancelaria Chojka Adwokaci reprezentuje nie tylko pokrzywdzonych, ale również oskarżonych (obrona oskarżonego). Mamy doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw – nasi adwokaci prowadzili sprawy o posiadanie narkotyków, sprawy o przestępstwa na tle seksualnym, sprawy o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, a także sprawy gospodarcze i sprawy karno skarbowe. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub powierzyć nam swoją sprawę, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci Twoje prawa i obowiązki oraz opracujemy strategię, by uzyskać najkorzystniejszy dla Ciebie rezultat.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.