Czym jest separacja w małżeństwie?

Kryzys w małżeństwie nie zawsze musi prowadzić do rozwodu czy wystąpienia o unieważnienie małżeństwa. Niekiedy małżonkowie przed podjęciem ostatecznej decyzji chcą zapewnić sobie czas i przestrzeń na przemyślenie sytuacji, w jakiej się znaleźli. Wówczas też mogą podjąć decyzję o separacji. Od separacji faktycznej (rozejścia się) odróżnia się separację prawną, która zostaje potwierdzona przez sąd orzeczeniem. Ta druga ma na celu uregulowanie praw i obowiązków małżonków, którzy zdecydowali się na osobne życie.

Na czym polega separacja? Separacja małżeńska oznacza, że małżonkowie zaprzestali prowadzenia wspólnego życia – między nimi nastąpił rozkład pożycia, czyli zanikły więzi w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. W praktyce małżonkowie mogą zamieszkać w osobnych mieszkaniach i prowadzić osobne gospodarstwa domowe zamiast wspólnego.

Pozew o separację – skorzystaj z pomocy profesjonalistów!

Aby sąd orzekł o separacji w małżeństwie, w pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o orzeczenie separacji (pozew o separację) i opłacić koszty sądowe. Mogą być one jednak niższe, gdy sąd ma orzec o separacji na wspólny wniosek małżonków. Do rozpatrzenia sprawy zaangażowany powinien zostać sąd właściwy ze względu na miejscowość, w której małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali.

Jak napisać pozew o separację? Pozornie nie jest to skomplikowane – wystarczy wskazać dane małżonków, określić żądanie (np. orzeczenie o separacji wraz z uregulowaniem kontaktów z małoletnim dzieckiem i zasądzenie alimentów) oraz przygotować uzasadnienie. Do pozwu o separację można też dołączyć dokumenty.

Nie chcesz samodzielnie przygotowywać pozwu o separację? Wiemy, że określenie żądań czy przygotowanie uzasadnienia do pozwu bywa trudne. Służymy pomocą – reprezentujemy przed sądami małżonków w sprawach o separację. Nasi klienci otrzymują też odpowiedzi na nurtujące ich pytania, w tym dotyczące sytuacji, gdy orzeczenie separacji nie będzie możliwe.

Prawne skutki separacji małżeńskiej – o czym musisz pamiętać?

Faktyczna separacja nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jednak orzeczona prawomocnie przez sąd separacja w małżeństwie już tak – skutki separacji są podobne do skutków, jakie rodzi orzeczenie rozwodu. Jeżeli rozważasz złożenie pozwu o separację, musisz mieć ich świadomość. Prawomocne orzeczenie o separacji oznacza:

  • powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej (małżonkowie stają się niezależni finansowo) – dotyczy to jedynie małżonków, którzy mieli wspólność majątkową;
  • wyłączenie od dziedziczenia – separacja w małżeństwie powoduje, że małżonkowie nie dziedziczą między sobą (mogą jednak dziedziczyć na podstawie testamentu);
  • możliwość domagania się przez małżonka alimentów – o alimenty może wystąpić choćby małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia;
  • rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i alimentach na rzecz dzieci – sprawy dotyczące dzieci sąd porusza wyłącznie wówczas, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci;
  • podział majątku wspólnego małżonków – sąd dokonuje podziału majątku na wniosek jednego z małżonków i tylko wówczas, gdy podział ten nie przedłuży procesu.

Separacja w małżeństwie nie rozwiązuje małżeństwa, a to oznacza, że związek małżeński trwa nadal. W konsekwencji żaden z małżonków nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa. Niemożliwy jest też powrót do nazwiska używanego przed zawarciem związku małżeńskiego – jak ma to miejsce po rozwodzie.

Wybierz wsparcie Kancelarii Chojka Adwokaci podczas separacji

Separacje i rozwody mają pewien wspólny punkt – wywołują ogromne emocje, które nie są dobrym doradcą. Właśnie dlatego składając papiery o separację czy rozwód, warto mieć u boku osobę neutralną, która skoncentruje się na ustaleniu faktów, a następnie przedstawi je na sali sądowej. Jeżeli potrzebujesz takiej osoby, rozsądnie będzie skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Adwokat, którego specjalizacją jest prawo rodzinne, może pomóc w uzyskaniu orzeczenia o separacji. Takie wsparcie może być kompleksowe – adwokat przedstawi kluczowe informacje, rozwieje wątpliwości i przygotuje wniosek o separację.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.