Kto prowadzi postępowanie karno-skarbowe?

Wyłudzenie zwrotu podatku, nierozliczenie się z otrzymanej dotacji, uchylanie się od opodatkowania czy zaniżenie podstawy podatkowej – to kilka przykładowych sytuacji, gdy podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno skarbowej. Zainicjowanie postępowania karnego skarbowego może budzić wiele pytań – oskarżony może zastanawiać się choćby, kto prowadzi postępowanie karno-skarbowe i ile będzie ono trwać.

Prowadzenie postępowań karno-skarbowych leży w gestii prokuratury i sądu karnego. Sprawy karno-skarbowe i sprawy karne w tym zakresie pozornie wydają się podobne, jest jednak między nimi sporo różnic. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa skarbowe nie ma miejsca reprezentacja pokrzywdzonego, a etap postępowania przygotowawczego jest specyficzny, gdyż – obok prokuratury – zaangażowane mogą być organy finansowe i niefinansowe. Z Kodeksu karnego skarbowego wynika, że przygotowawcze postępowanie karno-skarbowe może prowadzić:

  • naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i Szef Krajowej Administracji Finansowej – to finansowe organy postępowania przygotowawczego;
  • Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne – to niefinansowe organy postępowania przygotowawczego.

Ile trwa postępowanie karno skarbowe? Chociaż każda sprawa karna skarbowa jest inna, to mają one pewną wspólną cechę – są czasochłonne. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno zostać zakończone w ciągu 3 miesięcy, ale możliwe jest jego przedłużenie do 1 roku. W konsekwencji wydanie prawomocnego wyroku może zająć nawet kilka lat. Aktywna postawa adwokata reprezentującego oskarżonego może korzystnie wpłynąć na czas, w jakim postępowanie karno-skarbowe zostanie zakończone.

Profesjonalne i sprawne prowadzenie spraw karno-skarbowych

Wszystkie sprawy gospodarcze i każda sprawa karno skarbowa to specyficzne postępowania – wymagają szerokiej wiedzy z różnych dziedzin, w tym zwłaszcza prawa gospodarczego, prawa podatkowego i prawa karnego. W prowadzeniu takich spraw niezbędne jest doświadczenie oraz rzetelne podejście – dokładne zapoznanie się ze sprawą nie wystarczy, aby przygotować linię obrony, gdyż trzeba jeszcze rozważyć różne scenariusze.

Osoby prywatne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy zajmujące się sprawami majątkowymi spółek kapitałowych, które zostały oskarżone o wykroczenie lub przestępstwo karno skarbowe, często szukają merytorycznego wsparcia. Zapewnić może je adwokat, który ma bogate doświadczenie – specjalista, który w przeszłości prowadził sprawy karno skarbowe. Kancelaria Chojka Adwokaci oferuje kompleksową pomoc, na którą składają się m.in.:

  • porady prawne w zakresie prawa karno skarbowego – sprawa karno-skarbowa może budzić wiele wątpliwości, a adwokat może odpowiedzieć choćby na pytanie, jaka jest różnica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym;
  • wsparcie prawne na etapie kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie – skorzystanie z pomocy adwokata pozwala zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej;
  • pomoc w postaci reprezentacji oskarżonego na każdym etapie postępowania – w tym sądowego i wykonawczego;
  • przygotowanie wniosków na etapie wykonawczym – choćby o rozłożenie zasądzonej grzywny na raty czy odroczenie wykonania kary;
  • udział w różnych czynnościach prowadzonych w związku ze sprawą – mowa o m.in. przeszukaniu, przesłuchaniu podejrzanego, eksperymencie procesowym czy zapoznaniu się z aktami sprawy.

Rzetelny adwokat do sprawy karnej skarbowej – Kancelaria Chojka Adwokaci

Jedną ze specjalizacji Kancelarii Chojka Adwokaci jest prawo karno skarbowe. Z doświadczenia wiemy, że obrona oskarżonego nie może być jedynie fragmentaryczna i wybiórcza – należy rozważyć różne opcje, w tym choćby skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze. Dla sprawcy przestępstwa podatkowego wybór tego rozwiązania to często sposób na szybkie zakończenie sprawy, ale nie zawsze jest to najlepsze wyjście – czasem zdecydowanie lepiej jest przedstawić swoje argumenty przed sądem.

Potrzebujesz pomocy z obszaru prawa karno skarbowego? Kancelaria Chojka Adwokaci ma doświadczenie m.in. w obronie oskarżonych w postępowaniu karno skarbowym. Pomagaliśmy klientom w sprawach choćby przeciwko obowiązkom celnym i organizacji gier hazardowych. Skontaktuj się z nami, a sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.