Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Facebook logo
Google plus logo

Adwokat – Sprawy karne

Jerzy Chojka - adwokat w sprawach karnych.

Problematyka prawa karnego ma w profesji adwokata szczególne znaczenie. Występowanie w roli obrońcy oskarżonego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością i starannością, ponieważ często stawką jest wolność człowieka. Każda sprawa – zarówno związana z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, posiadaniem środków odurzających czy też pobiciem – wymaga od obrońcy znakomitej wiedzy i doświadczenia procesowego. Daje to rękojmię rzetelnego i uczciwego procesu karnego oraz zachowania podstawowych zasad postępowania. Nie ma tutaj miejsca na błędy, dlatego też warto starannie wybrać adwokata, który rzetelnie i z zaangażowaniem poprowadzi sprawę.

Specjalizacja - adwokat sprawy karne Wrocław.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych dotyczących:

  • przestępstw prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  • przestępstw posiadania i handlu narkotykami,
  • wszystkich przestępstw na tle seksualnym i związanych z opiniowaniem sądowo-psychologicznym i sądowo-seksuologicznym, w szczególności w sprawach o gwałt, pedofilię i inne czynności seksualne.

Posiadanie i handel narkotykami - adwokat. 

doprowadzenie przestępcy na sprawę karną

Posiadanie nieznacznych ilości narkotyków, ich udzielanie lub handel narkotykami to przestępstwa bardzo popularne w Polsce. W zależności od konkretnego stanu faktycznego istnieje wiele możliwości zminimalizowania skutków represji karnej. Dobry adwokat od spraw karnych znający problematykę tych przestępstw może wiele zdziałać, jeśli zgłosi się do postępowania na wczesnym jego etapie. Jeśli postawiono Ci zarzut związany z narkotykami zadzwoń do nas 71 759 13 58 lub zostaw nam dane kontaktowe - kontakt z adwokatem we Wrocławiu. 

Umorzenie sprawy o posiadanie narkotyków.

Art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii daje możliwość umorzenia sprawy wobec osoby posiadającej nieznaczne ilości narkotyków na własny użytek jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jak też już na etapie postępowania przygotowawczego.

Przesłanki pozwalające na umorzenie postępowania.

Umorzenie postępowania o posiadanie narkotyków jest możliwe, jeśli występują trzy przesłanki: narkotyki są przeznaczone jedynie na użytek własny sprawcy, środki odurzające występują w nieznacznej ilości oraz stopień społecznej szkodliwości i okoliczność czynu sprawiają, że orzeczenie kary za posiadanie narkotyków wobec sprawcy byłoby niecelowe.

Ustawodawca nie określa jednoznacznie, ile to jest dokładnie „nieznaczna” ilość narkotyku. Przyjmuje się zazwyczaj, że jest to taka dawka, która wystarcza do jedno- lub dwukrotnego odurzenia się przez sprawcę.Jeśli chodzi natomiast o kwestię niecelowości kary, to uznać można, iż chodzi tutaj o sytuacje mniejszej wagi, w których orzekanie kary nie jest konieczne.

Bardzo pomocne w sytuacji zmierzającej do umorzenia postępowania są również pozytywna opinia środowiskowa oraz dotychczasowa niekaralność sprawcy.

Posiadanie narkotyków – kiedy powinniśmy się obawiać? Co grozi za posiadanie nielegalnych substancji?

Polskie prawo zakłada wprost, że posiadanie narkotyków to czyn karalny. Jeśli więc Policja zatrzyma daną osobę i znajdzie przy niej różnego typu środki psychoaktywne, sprawa zostanie skierowana do sądu, który może wymierzyć m.in. karę grzywny bądź ograniczenia lub pozbawienia wolności. Ciężar kary zależy od typu posiadanych substancji, a także od kilku innych czynników. Niemniej jednak należy liczyć się z możliwością przeprowadzenia rozprawy i usłyszenia wyroku, nawet jeśli znaleźliśmy się w posiadaniu niewielkiej ilości jakichkolwiek substancji zabronionych. W takim przypadku jak posiadanie znacznych ilości narkotyków konsekwencje często są bardzo poważne.

Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków a konsekwencje prawne.

Sprawy przyjmują łagodniejszy obrót w przypadkach, w których Policja zatrzymuje osobę nieletnią lub osobę posiadającą śladowe ilości substancji zabronionych (np. tylko osad w woreczku strunowym). Natomiast w sytuacji, gdy zatrzymany ma przy sobie nieco większą ilość narkotyków można spodziewać się, że postępowanie przygotowawcze nie zostanie wszczęte, a jeśli jednak śledztwo zacznie się toczyć, może zostać umorzone. Jeśli dojdzie do ewentualnego procesu, znaczenie będzie miała również przeszłość oskarżonego – jeśli dotychczas dana osoba nie była karana, cieszy się nieposzlakowaną opinią i podkreśli, że zrozumiała swój błąd istnieje szansa na niski wymiar kary. Złapany z narkotykami w pierwszej kolejności powinien więc skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który zapewni mu profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach sprawy.

 

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu - adwokat.

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Z roku na rok rosną represje wobec sprawców przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Oprócz samej kary bardzo dotkliwą represję stanowi środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, zwłaszcza dla osób dla których uprawnienia do kierowania pojazdami stanowią warunek pracy zarobkowej. Nie bez znaczenia są też dotkliwe represje finansowe, które grożą za takie przestępstwo.

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z taką sprawą, zadzwoń do nas 71 759 13 58 lub zostaw nam dane kontaktowe - kontakt we Wrocławiu.

Przestępstwa seksualne - adwokat.

Seksualność człowieka to bardzo złożone zagadnienie. Seks stanowi bardzo intymny obszar naszego życia, kształtowany przez doświadczenia życiowe. Zaburzenia seksualne powstają wtedy, gdy wrodzona funkcja fizjologiczna ulega zahamowaniu lub zniekształceniu, bądź pozostaje w skrajnej dysharmonii z pozostałymi sferami osobowości danej osoby. Nieposkromiony popęd seksualny oraz zakłócenia w sposobach jego zaspokajania, mogą prowadzić do różnego rodzaju przestępstw na tle seksualnym.

Obrona w sprawach przestępstw na tle seksualnym wymaga od adwokata szczególnej wiedzy w zakresie nie tylko prawa karnego, ale także psychologii i seksuologii, bowiem to właśnie biegli tych specjalności wydają opinie sądowe, które stanowią jeden z podstawowych dowodów w tych sprawach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przestępstw na tle seksualnym i obrony w tych sprawach kliknij na ikonę poniżej.

przestepstwaseksualne.pl

Zakres usług adwokata w sprawach karnych.

Oferujemy pomoc w prowadzeniu spraw zarówno w zakresie prawa karnego i w sprawach o wykroczenia, a w szczególności:

  • obronę na wszystkich etapach postępowania karnego,
  • sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw,
  • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym,
  • pomagamy w obraniu najlepszej linii obrony i przygotowaniu pism procesowych.


Kancelaria Adwokacka Chojka.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – co to jest?

Nie każdy czyn wymaga ukarania sprawcy poprzez orzeczenie wobec niego kary. Istnieją sytuację, w których karanie sprawcy wydaje się być niecelowe nawet wtedy, gdy jest oczywiste, że ta osoba dopuściła się przestępstwa. W takich przypadkach sąd może zastosować wobec sprawcy warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest szczególnym środkiem kończącym proces karny, w którym sąd warunkowo odstępuje od skazania i poddaje sprawcę przestępstwa określonym obowiązkom próby. Takie orzeczenie jest dla oskarżonego bardzo korzystne z kilku względów - nie zostaje mu wymierzona kara za popełnione przestępstwo a także nie zostaje on wpisany do Krajowego Rejestru Karnego jako osoba skazana.

Kiedy postępowanie karne może zostać warunkowo umorzone?

Przesłanki stosowania warunkowego umorzenia postępowania zostały jasno określone w art. 66 kodeksu karnego. O warunkowe umorzenie postępowania ubiegać może się osoba, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Przekładając powyższe na bardziej zrozumiały język warunkowo umorzyć postępowanie karne można w przypadków czynów mniejszej wagi, w których zawinienie zasługuje na pobłażliwe potraktowanie - zwykle są to proste i pospolite przestępstwa drobne. Samo popełnienie czynu i jego okoliczności muszą być jasne co wynikać powinno z postawy sprawcy i złożenia przez niego wiarygodnych wyjaśnień. Samo przyznanie się do winy może być zatem niewystarczającym do skorzystania z tej instytucji. Osoba sprawcy musi pozytywnie rokować na to, że nie popełni on więcej czynu zabronionego. Przeszkodą w zastosowaniu warunkowego umorzenia postępowania będzie uprzednia karalność sprawcy za jakiekolwiek przestępstwo umyślne, jeśli nie nastąpiło zatarcie skazania. Nie będzie natomiast przeszkodą w zastosowaniu warunkowego umorzenia postępowania przez sąd okoliczność, że sprawca był wcześniej skazany za występek nieumyślny lub też że orzeczono wobec niego warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o występek umyślny.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego - jak to zrobić?

Jeśli nie wiesz jak skutecznie wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania karnego w Twojej sprawie, poproś o pomoc doświadczonego adwokata od spraw karnych. Wrocław oferuje szerokie możliwości w tym zakresie.

Możesz w tej sprawie zwrócić się do nas.

Sprawdź inne usługi prawne:

Skomplikowane sprawy karne? Dla dobrego adwokata z miasta Wrocław to żaden problem

Sprawy karne w porównaniu z innymi prowadzonymi postępowaniami sądowymi cechuje wysoki stopień skomplikowania. Dlatego właśnie w tego typu postępowaniach dobry adwokat jest niezbędny. Adwokat Jerzy Chojka specjalizujący się w sprawach karnych w mieście Wrocław do każdego klienta podchodzi z bardzo dużym zaangażowaniem niezależnie od tego, czy jesteś poszkodowanym czy oskarżonym w sprawie, potrzebujesz pomocy profesjonalisty. Tylko wtedy masz szansę na satysfakcjonujący wynik sprawy.

Sprawy karne – jak wygląda postępowanie? Z pomocą prawnika podejmiesz odpowiednie działania.

Pierwszym etapem w sprawie karnej jest tzw. postępowanie przygotowawcze prowadzone przez policję lub prokuratora Już na tym etapie adwokat do spraw karnych rozpoczyna swoją pracę. Musisz wiedzieć, że wszystkie zeznania jakie złożysz przed organami ściągania będą potem wykorzystywane przed sądem. Dobry adwokat po przeanalizowaniu całej Twojej sytuacji oceni jakie materiały dowodowe mogą mieć istotne znaczenie dla postępowania, a na ich podstawie obierze właściwą linię obrony. Adwokat Jerzy Chojka z miasta Wrocław świadczy kompleksową usługę dla wszystkich klientów mających przed sobą postępowanie karne. Możesz liczyć nie tylko na profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania, ale także nad przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji.

Dobry adwokat przeprowadzi Cię przez całe postępowanie od A do Z

Chojka Kancelaria Adwokacka z miasta Wrocław posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępstwami seksualnymi, o posiadanie narkotyków lub prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Adwokat Jerzy Chojka ze względu na wieloletnią praktykę doskonale rozumie złożoność tych spraw, przez co możesz liczyć nie tylko na pełen profesjonalizm, ale także wsparcie emocjonalne. Dobry adwokat priorytetowo traktuje dobro klienta. Niezwykle ważne jest tutaj zbudowanie nici porozumienia oraz wzajemnego zaufania. Decydując się na pomoc adwokata do spraw karnych zyskujesz swojego rzetelnego sprzymierzeńca.

Szybki kontakt

Chojka Kancelaria Adwokacka
Ikona telefonu   730 537 716
Ikona koperty   sekretariat(at)adwokatchojka.pl