Kiedy przysługuje odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Umowa o pracę może zostać rozwiązana bezkonfliktowo, czyli za porozumieniem stron. Jednak ten scenariusz nie zawsze jest możliwy – zdarza się, że pracodawca wypowiada umowę i nie przestrzega przy tym obowiązujących zasad. Prawo pracy przewiduje, że wówczas pracownik nie jest bezsilny – może dochodzić swoich praw przed sądem. Kiedy przysługuje odszkodowanie za zwolnienie z pracy? Oto kilka przykładowych sytuacji:

  • umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony została wypowiedziana z naruszeniem przepisów lub wypowiedzenie było nieuzasadnione – przykładowo pracodawca nie wręczył wypowiedzenia na piśmie;
  • umowa o pracę na czas określony lub próbny została wypowiedziana niezgodnie z przepisami – pracodawca jako uzasadnienie rozwiązania umowy wskazał przyczynę dyskryminacyjną (sprawy o mobbing i dyskryminacje);
  • umowa o pracę została rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z naruszeniem przepisów – przykładowo pracodawca nie zasięgnął opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika.

Pozew o przywrócenie do pracy z pomocą profesjonalistów

Pracownik, który został zwolniony z pracy bez uzasadnienia lub w sposób niezgodny z prawem, wcale nie musi godzić się z sytuacją – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jednak sprawy o niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę wymagają wiedzy z zakresu prawa pracy. Pomóc może wówczas specjalista. Kancelaria Chojka Adwokaci podejmuje się prowadzenia takich spraw – doświadczony prawnik:

  • dokona oceny zasadności zwolnienia – pierwszy krok to dokładne przeanalizowanie okoliczności zwolnienia, aby sprawdzić, czy pracodawca działał zgodnie z prawem;
  • przedstawi klientowi możliwości – ważne, aby pracownik znał swoje możliwości oraz rodzaje orzeczeń sądu pracy;
  • przygotuje pozew o przywrócenie do pracy lub wypłatę odszkodowania – żądanie przedstawione w pozwie skierowanym do sądu będzie zależeć od okoliczności;
  • odpowie na pytanie o wysokość odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy – wysokość odszkodowania zależy od różnych czynników;
  • pomoże w sprostowaniu świadectwa pracy – sprawy o sprostowanie świadectwa pracy są częste, gdy pracownik uzyska pozytywne rozstrzygnięcie na drodze sądowej, czyli zostanie mu przyznane odszkodowanie.

Skuteczne prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia niezgodnie z prawem, ma prawo żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Jednak wniosek o przywrócenie do pracy nie zawsze zostanie uwzględniony – sąd może uznać, że żądanie przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. Przykład?

Między pracownikiem a osobą nadzorującą jego pracę może istnieć konflikt. Wówczas przywrócenie do pracy byłoby źródłem kolejnych problemów. Sytuacji, gdy sąd odmawia przywrócenia do pracy, jest jednak więcej. Po zapoznaniu się ze sprawą adwokat z Kancelarii Chojka Adwokaci może określić, czy sąd odmówi przywrócenia pracownika do pracy.

Masz prawo do odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy!

Niesłuszne zwolnienie z pracy, pozorna likwidacja stanowiska pracy czy zwolnienie pracownika w okresie ochronnym – to sytuacje, gdy można wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie do pracodawcy. Nie zawsze dochodzenie odszkodowania jest najkorzystniejsze – niekiedy pracownik może domagać się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

Pracownik, który planuje dochodzić od pracodawcy odszkodowania, powinien mieć świadomość, z czego rezygnuje. Prawnik specjalizujący się w prawie pracy nie tylko przedstawi mu możliwości, ale też wskaże wysokość należnego odszkodowania.

Uzyskaj odszkodowanie za zwolnienie z pracy dzięki Kancelarii Chojka Adwokaci

Nie każdy zakład pracy dba o pracowników i przestrzega prawa, w konsekwencji czego sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy o nadgodziny czy sprawy o przywrócenie do pracy i odszkodowanie nie należą do rzadkości. Pracownicy, którzy planują starać się o odszkodowanie za zwolnienie z pracy lub przywrócenie do pracy, nie powinni zwlekać. Powodem są terminy – jeżeli odwołanie nie zostanie złożone na czas, to możliwość rozpoznania sprawy przez sąd przepadnie.

Kancelaria Chojka Adwokaci specjalizuje się w prawie pracy. Udzielamy porad prawnych z różnych zagadnień (np. zakaz konkurencji) oraz prowadzimy sprawy o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy. Uważasz, że pracodawca nie miał podstaw, aby Cię zwolnić? Skorzystaj z naszego merytorycznego wsparcia i zyskaj pewność, że masz szansę uzyskać odszkodowanie za zwolnienie z pracy.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.