Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę to zagadnienie kompleksowo uregulowane w Kodeksie pracy. Rodzaje umów o pracę, na podstawie których zatrudnia się pracowników, są następujące:

 • umowa o pracę na okres próbny – pracodawca może zaproponować kandydatowi umowę o pracę na okres próbny (maksymalnie na 3 miesiące), gdy chce sprawdzić jego wiedzę i umiejętności;
 • umowa o pracę na czas określony – strony mogą dwa razy zawrzeć umowę na odpowiadający im, ale z góry określony czas (maksymalnie 33 miesiące – trzecia umowa musi być umową o pracę na czas nieokreślony);
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – ten rodzaj umowy pozwala stronom na stworzenie trwałej relacji zawodowej.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy ważne jest, aby umowa o pracę zawierała wszystkie wymagane prawem postanowienia – wówczas będzie ona chronić obie strony stosunku pracy. Jakie informacje należy zamieścić w treści umowy? Z Kodeksu pracy wynika, że umowa o pracę powinna określać:

 • strony umowy – należy podać również adres siedziby pracodawcy;
 • rodzaj umowy;
 • dzień (datę) zawarcia umowy o pracę;
 • warunki pracy i płacy – rodzaj pracy, miejsce (miejsca) jej wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.

Niekiedy w umowie o pracę może też pojawić się klauzula, z której będzie wynikać zakaz konkurencji. Jest jednak też inna możliwość – strony mogą zawrzeć odrębną umowę o takim zakazie.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – co warto wiedzieć?

Za najkorzystniejsze dla pracownika (najszybsze i bezkonfliktowe) rozwiązanie umowy o pracę uchodzi zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron. Jednak nie zawsze takie wzorcowe rozstanie jest możliwe. Zdarza się, że pracodawca (lub pracownik) składa wypowiedzenie umowy o pracę. Po stronie pracodawcy ta czynność wiąże się jednak z pewnymi obowiązkami, których znajomość jest obowiązkowa.

Po zmianie przepisów pracodawca ma obowiązek wskazać przyczynę (przyczyny) wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony (terminy wypowiedzeń umowy o pracę zależą od okresu zatrudnienia) oraz wówczas, gdy rozwiązał umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powód musi być przy tym uzasadniony. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę będzie nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, to pracownik będzie mógł się od niego odwołać. W Kancelarii Chojka Adwokaci prowadzimy:

 • sprawy o przywrócenie do pracy i odszkodowanie – pracownik może wystąpić o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, gdy kwestionuje prawidłowość wypowiedzenia umowy;
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy – konieczność sprostowania świadectwa pracy pojawia się po wydaniu przez sąd orzeczenia korzystnego dla pracownika.

Złóż odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę z pomocą rzetelnego adwokata

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, może się od niego odwołać – taką możliwość zapewnia mu prawo pracy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku roszczeń związanych z ustaniem stosunku pracy obowiązują terminy – odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy wnieść do sądu pracy w ciągu 21 dni. Termin ten liczy się najczęściej od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

W Kancelarii Chojka Adwokaci wiemy, jak napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Analizujemy każdą powierzoną nam sprawę i wskazujemy możliwe rozwiązania – nasz klient może liczyć, że adwokat rozwieje jego wątpliwości i wesprze go merytorycznie, jeżeli zdecyduje się on na rozpoczęcie sporu z pracodawcą.

Odszkodowanie za brak umowy o pracę – z adwokatem Chojka to możliwe!

Wysokie koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę sprawiają, że niektórzy pracodawcy proponują wyłonionym na etapie rekrutacji kandydatom umowę cywilnoprawną – zastępuje ona wówczas umowę o pracę. Pracownik nie musi godzić się na takie rozwiązanie i w każdym momencie może zainicjować postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy. Ten krok ma jednak konsekwencje – warto mieć ich świadomość.

Kancelaria Chojka Adwokaci prowadzi sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, z którymi wiążą się inne sprawy, w tym choćby:

 • sprawy o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • sprawy o nadgodziny;
 • sprawy o mobbing i dyskryminację.

Korzystne rozwiązanie umowy o pracę dla pracownika z Kancelarią Chojka Adwokaci

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika ma swoje następstwa i nie zawsze są one korzystne. Chcesz uniknąć problemów i upewnić się, że postępujesz zgodnie z przepisami? Masz wątpliwości co do treści wypowiedzenia, które wręczył Ci pracodawca – rozważasz dochodzenie odszkodowania lub ubieganie się o przywrócenie do pracy? Skontaktuj się z nami – eksperci z Kancelarii Chojka Adwokaci udzielają porad prawnych z zakresu prawa pracy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Odpowiemy na Twoje pytania i wskażemy optymalne rozwiązanie.

Jesteś pracodawcą – zatrudniasz podwładnych na podstawie różnych umów, w tym umów o pracę? W Twoim interesie jest sporządzenie wzoru umowy o pracę, który będzie zawierać wszystkie wymagane informacje. To jednak nie wszystko – musisz mieć też wiedzę, kiedy i na jakich zasadach możesz rozstać się z pracownikiem. Jeżeli nie masz czasu samodzielnie zgłębiać zapisów Kodeksu pracy, skorzystaj ze wsparcia zaufanego partnera – w Kancelarii Chojka Adwokaci wspieramy pracodawców, rozwiewając wątpliwości dotyczące prawa pracy.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.