Czy można unieważnić ślub kościelny u adwokata?

Unieważnienie ślubu kościelnego to zagadnienie z zakresu prawa kanonicznego. Do rozpatrywania spraw dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa zawartego podczas ceremonii kościelnej właściwe są znajdujące się w każdej diecezji sądy kościelne. Rolą adwokata specjalizującego się w prawie kanonicznym jest reprezentacja przed sądem kościelnym klienta, który zdecydował się wystąpić o unieważnienie ślubu kościelnego. Doświadczony adwokat kościelny może:

 • odpowiedzieć na pytanie, czy można unieważnić ślub kościelny – każda sprawa jest inna, dlatego w pierwszej kolejności należy ją dokładnie przeanalizować;
 • wskazać podstawy do unieważnienia ślubu kościelnego – tzw. rozwód kościelny jest możliwy wyłącznie w określonych przypadkach;
 • przedstawić, jak wygląda proces rozwodu kościelnego – wyróżnić można kilka etapów unieważnienia ślubu kościelnego;
 • pomóc w przygotowaniu się do przesłuchania stron – zarówno małżonkowie, jak i ich świadkowie będą składać zeznania;
 • wskazać, na jakie koszty należy się przygotować, występując o unieważnienie ślubu kościelnego Wrocław – wysokość opłat procesowych zależy od diecezji.

Prawne podstawy do unieważnienia ślubu kościelnego – to warto wiedzieć!

Kiedy można unieważnić ślub kościelny? Przykładowe sytuacje, które kryją się pod określeniem „wady zgody małżeńskiej” to choćby brak wiedzy któregoś z małżonków o problemach psychicznych czy zdrada małżeńska – zarówno przed jak i po ślubie. Prawo kanoniczne precyzyjnie wskazuje powody unieważnienia ślubu kościelnego. Oznacza to, że unieważnienie ślubu kościelnego jest możliwe jedynie wówczas, gdy będą ku temu podstawy. Warunki do unieważnienia ślubu kościelnego można przyporządkować do jednej z czterech następujących kategorii: przeszkody zrywające, brak formy kanonicznej, niezdolność konsensualna i wady zgody małżeńskiej. Oto co warto o nich wiedzieć:

 • zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego przeszkód zrywających jest dwanaście i dość łatwo je zauważyć – należą do nich choćby przeszkoda wieku, przeszkoda węzła małżeńskiego i przeszkoda pokrewieństwa;
 • brak formy kanonicznej oznacza pewne błędy podczas ceremonii ślubnej – dotyczą one najczęściej kapłana asystującego przy zawarciu małżeństwa,
 • najczęstsze przesłanki inicjujące proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa to wady zgody małżeńskiej np. wykluczenia jakiegoś z istotnych przymiotów lub elementów małżeństwa (jedność, nierozerwalność, zrodzenie i wychowanie potomstwa), zawierania małżeństwa pod warunkiem przymusu i bojaźni.

Sprawne i bezproblemowe unieważnienie ślubu kościelnego

Sprawdzenie, czy istnieją podstawy do unieważnienia ślubu kościelnego to pierwszy krok. Może w tym pomóc adwokat kościelny. Jeżeli występują warunki do unieważnienia ślubu kościelnego, to pojawia się naturalne pytanie, jak długo trwa proces unieważnienia ślubu kościelnego. Czas potrzebny na unieważnienie ślubu kościelnego zależy od trybu – w przypadku trybu zwyczajnego trzeba przyjąć czas około 2 lat, a w przypadku procedury uproszczonej będzie to 45 dni, przy czym faktycznie procedura może trwać kilka miesięcy.

Na tempo postępowania o unieważnienie ślubu kościelnego korzystnie wpłynąć może zaangażowanie adwokata kościelnego. Specjalista od prawa kanonicznego pomoże sprawnie przejść przez kolejne etapy unieważnienia ślubu kościelnego. Tych z kolei jest kilka – upraszczając, w trybie zwyczajnym wyróżnia się trzy etapy. Są to:

 • złożenie skargi powodowej – musi ona zawierać określoną pulę informacji i dlatego najlepiej, aby jej treść opracował adwokat;
 • postępowanie dowodowe – to etap przedstawiania dowodów, w tym przesłuchania stron i świadków;
 • wyrok – stwierdzenie nieważności małżeństwa pozwala każdej ze stron postępowania ponownie zawrzeć związek małżeński w przyszłości.

Wybierz kancelarię do unieważnienia ślubu kościelnego – Chojka Adwokaci

Chcesz uzyskać unieważnienie ślubu kościelnego? Wrocław to siedziba Kancelarii Chojka Adwokaci. Jeżeli oczekujesz profesjonalnej pomocy, skontaktuj się z nami. Do naszego zespołu należy adwokat specjalizujący się w prawie kanonicznym, który zapewnia kompleksowe wsparcie prawne – udziela odpowiedzi na pytania klienta, pomaga w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, przygotowuje i zgłasza skargę powodową oraz jest obecny na przesłuchaniu stron i świadków.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.