Uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt II PZP 1/14

Z niecierpliwością czekałem na to uzasadnienie, które miało położyć kres rozbieżnościom w rozumieniu przepisów i orzekaniu przez sądy powszechne co do kwestii ryczałtów za noclegi, zwłaszcza że reprezentuję znaczną grupę kierowców w sporach z dawnymi pracodawcami. Analiza uzasadnienia tej uchwały nie pozostawia wątpliwości, że zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie nie oznacza zapewnienia mu bezpłatnego noclegu […]

Dowiedz się więcej

Komentarz adwokata Jerzego Chojki dla portalu Money.pl

Komentarz adwokata Jerzego Chojki dla portalu Money.pl w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w związku z tzw. infoaferą. Portal Money.pl napisał dość obszerny artykuł związany z korumpowaniem przez władze i pracowników firmy Hewlett-Packard, w tym również w Polsce. Chodziło o zamówienia sprzętu komputerowego dla i usług teleinformatycznych dla instytucji państwowych. Śledztwo […]

Dowiedz się więcej

Uchwała Sądu Najwyższego kończy kontrowersje w kwestii ryczałtów za noclegi kierowców

W dniu 12 czerwca 2014 roku Są Najwyższy w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego podjął następującą uchwałę: Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki […]

Dowiedz się więcej

Zmiany w prawie pracy.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę kodeks pracy. Co uległo zmianie? I. Redukcja liczby zawieranych umów na czas określony do 3, których łączna długość nie może przekroczyć 33 miesięcy. Czy pracownik będzie miał gwarancję, że pracodawca dotrzyma kodeksowych wymogów? Tak, w dniu zawarcia czwartej umowy na czas określony lub zawarcia […]

Dowiedz się więcej