Analiza zebranych dowodów na zasiedzenie nieruchomości przez prawników

Nieruchomości – zwłaszcza w ostatnich latach – są postrzegane jako atrakcyjna lokata kapitału. Aby jednak stać się właścicielem gruntu czy mieszkania, nie zawsze trzeba zawierać umowę zakupu – prawo dopuszcza zasiedzenie nieruchomości, w tym zasiedzenie nieruchomości po zmarłej osobie na jej rzecz. Zasiedzieć można też prawo użytkowania wieczystego. W każdym z wymienionych przypadków trzeba jednak zacząć od dowodów – ich zgromadzenie i przedstawienie w sądzie leży po stronie wnioskodawcy.

Jakie dowody na zasiedzenie nieruchomości można przedstawić w sądzie? Wnioskodawca ubiegający się o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości może powołać się na cały katalog dowodów, które uwiarygodniają jego twierdzenie, że jest on posiadaczem samoistnym. W sprawach o zasiedzenie nieruchomości wykorzystuje się choćby:

  • dokumenty – należą do nich dowody zapłaty podatku od nieruchomości czy umowa kupna nieruchomości sporządzona bez wymaganej formy (aktu notarialnego);
  • opinia biegłego – dowód z opinii biegłego można przedstawić podczas ustalania granic nieruchomości;
  • zeznania świadków – sąd może zdecydować się na przesłuchanie wskazanych osób np. sąsiadów;
  • inne dowody – przykładem są zdjęcia rodzinne, które mogą potwierdzać, że dany grunt był użytkowany przez przodków i przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Analizę zgromadzonych dokumentów do sprawy o zasiedzenie nieruchomości można zlecić prawnikowi z Kancelarii Chojka Adwokaci. To ważny punkt – wiele osób błędnie zakłada, że w sprawie o zasiedzenie nieruchomości dowodów będzie poszukiwał sąd. Tak jednak nie jest. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości musi przedstawiać okoliczności wraz z dowodami na ich poparcie. To jeden z powodów, dla których prowadzenie sprawy o zasiedzenie nieruchomości, podobnie jak sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, warto przekazać w ręce specjalistów.

Profesjonalna pomoc podczas rozpraw o zasiedzenie nieruchomości

Chociaż prawo przewiduje nabycie nieruchomości przez zasiedzenie, to posiadacz musi nie tylko przedstawić dokumenty, ale też spełnić pewne warunki. Po pierwsze, powinien on być posiadaczem samoistnym. Co to oznacza? Posiadacza samoistnego postrzega się jako właściciela nieruchomości. Oznacza to, że zarządza on nią analogicznie do właściciela. W praktyce oznacza to m.in. podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Posiadacz samoistny jest też postrzegany jako właściciel określonego fragmentu gruntu czy budynku przez np. sąsiadów.

Po drugie, aby zasiedzenie nieruchomości było możliwe, posiadacz musi władać nieruchomością przez określony czas. Prawo nieruchomości jest w tej kwestii precyzyjne. Ile lat trzeba władać nieruchomością, aby można było uznać, że doszło do zasiedzenia nieruchomości? 20 lub 30 lat – w zależności od tego, czy mowa o posiadaniu nieruchomości w dobrej, czy złej wierze. Dopiero po upewnieniu się, że wszystkie warunki zostały spełnione, można złożyć wniosek do sądu, aby uregulować stan prawny nieruchomości.

Na czas rozpraw o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie warto zapewnić sobie merytoryczne wsparcie – skorzystać z pomocy prawnika, adwokata lub radcy prawnego, który:

  • przygotowuje klienta do rozpraw o zasiedzenie nieruchomości – wskazuje pytania, jakie mogą paść w trakcie postępowania;
  • wytłumaczy, jak będzie przebiegać postępowanie o zasiedzenie nieruchomości;
  • zadba o przedstawienie wszelkich dowodów przemawiających na korzyść klienta;
  • wskaże, ile szacunkowo może trwać sprawa w sądzie o zasiedzenie – na podstawie swojego doświadczenia i liczby wniosków dowodowych.

Złóż wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości z Kancelarią Chojka Adwokaci

Wyżej wymienione warunki nie są wszystkimi, które trzeba spełnić, aby sąd wydał pozytywne orzeczenie w sprawie o zasiedzenie – trzeba pamiętać, że nie każdą nieruchomość można zasiedzieć. Przez zasiedzenie możliwe jest przejęcie nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej, nie można z kolei zasiedzieć np. drogi publicznej. Właśnie dlatego w sprawach o zasiedzenie konieczne jest dokładne przeanalizowanie stanu faktycznego oraz wszelkich posiadanych dokumentów – jest to zadanie właśnie dla prawnika.

Interesuje Cię zasiedzenie nieruchomości po zmarłej osobie? Chcesz uregulować stan prawny użytkowanej nieruchomości i uzyskać orzeczenie w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Prawnik z Kancelarii Chojka Adwokaci, którego specjalizacją są takie sprawy jak: egzekucja nieruchomości, nabycie, sprzedaż i najem nieruchomości czy zasiedzenie nieruchomości, przeanalizuje dokumenty, oceni szanse na uzyskanie pozytywnego orzeczenia, przygotuje wniosek i będzie reprezentować Cię przed sądem.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.