Agnieszka Malik

Adwokat

Adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Fenomenologia seryjnego zabójstwa” w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, w tym prawem rodzinnym i spadkowym, jak również prawem karnym i prawem pracy. Doświadczenie zawodowe nabywała od początku studiów i w toku aplikacji adwokackiej, praktykując w instytucjach państwowych oraz w kancelariach, w których świadczyła pomoc zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. W ramach wolontariatu udzielała pomocy prawnej kobietom będącym ofiarami przemocy domowej, wspierając je w toku procedury Niebieskiej Karty.

W toku dotychczasowej działalności rozwijała swoje umiejętności, sporządzając pisma procesowe i aktywnie reprezentując klientów w postępowaniach przez sądami, organami ścigania i organami administracyjnymi. W postępowaniach karnych występuje zarówno jako obrońca oskarżonych, jak również reprezentuje pokrzywdzonych. Bierze udział w licznych postępowaniach cywilnych, m. in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, podziały majątku) i spadkowego, a także w sprawach o zapłatę i o ochronę dóbr osobistych.

Reprezentuje przedsiębiorców w sporach gospodarczych zarówno na etapie przedsądowych negocjacji, jak i w postępowaniach sądowych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się kwestie związane z prawem własności intelektualnej i ochroną dóbr osobistych. Posługuje się językiem angielskim w stopniu zawansowanym. Ukończyła kurs języka prawniczego angielskiego, po którym z powodzeniem przystąpiła do międzynarodowego egzaminu, uzyskując certyfikat TOLES (Test of Legal English Skills) potwierdzający znajomość języka prawniczego i ogólnego.

 

Zapoznaj się z resztą zespołu

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.