Opublikowano:

Jak wygląda sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Zestaw kwestii prawnych

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka aż do jego pełnoletniości. To właśnie na nich spoczywa obowiązkiem wykonywania praw rodzicielskich wraz z poszanowaniem godności i praw dziecka. Zdarzają się jednak sytuacje, które wymagają interwencji i sądownego odebrania bądź ograniczenia prawa do opieki nad dzieckiem. Pomimo tego, środek ingerencji nie powinien być traktowany jako rozstrzygnięcie o charakterze penalnym. Jego głównym zadaniem jest chronić dziecko, nie zaś karać jego rodziców.

pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sprawowanie opieki nad dziećmi, czyli profesjonalnie mówiąc, sprawowanie władzy rodzicielskiej – potocznie nazywane również prawem rodzicielskim, przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Niekiedy jednak zdarzają się przypadki, kiedy dla dobra małoletniego musi zostać odebrana lub ograniczona. Oczywiście, aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie określonych przesłanek. O tym, jakie argumenty do odebrania praw rodzicielskich będą miały znaczenie oraz ile trwa całe postępowanie, opowiemy w poniższym wpisie. Zapraszamy do czytania!

Czym jest władza rodzicielska w ujęciu obowiązujących przepisów? Wyjaśniamy

Bazując na wiedzy prawnej, jako władzę rodzicielską rozumie się wszystkie prawa oraz obowiązki, jakie rodzice posiadają względem dziecka. Zadaniem opiekunów prawnych jest dbanie o dobro małoletniego oraz jego interesów, reprezentowanie go przed różnymi organami, a co najważniejsze, zapewnienie godnych warunków do rozwoju. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dbanie o rozwój powinno uwzględniać przekonania dziecka i w żaden sposób nie może wpływać na ograniczenie jego wolności. Jak wskazują przepisy, władza rodzicielska przysługuje w takim samym stopniu obojgu rodziców. Warto zaznaczyć, że powstaje również wtedy, gdy partnerzy nie są związani ze sobą węzłem małżeńskim. Władza rodzicielska obowiązuje do momentu, kiedy dziecko osiągnie pełnoletniość. Wyjątkiem są sytuację, kiedy z różnych powodów musi zostać odebrana lub w znacznym stopniu ograniczona.

Kiedy następuje pozbawienie władzy rodzicielskiej?

O tym, kiedy pozbawienie władzy rodzicielskiej jest możliwe, mówi art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd wydaje decyzję, wtedy gdy:

  • pojawiły się różne przeszkody uniemożliwiające pełnienie władzy rodzicielskiej i przeszkody te mają charakter trwały,
  • opiekunowie nadużywają przysługującym ich praw,
  • rodzice rażąco zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka.

Każda tego typu sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. W zależności od przypadku pozbawienie praw rodzicielskich może dotyczyć obojga rodziców.

Tak jak wyżej wspominaliśmy, nie zawsze konieczne jest całkowite odebranie władzy rodzicielskiej. Niekiedy niektóre prawa, jakie rodzic posiada względem małoletniego, mogą być w znacznym stopniu ograniczone. Oznacza to, że opiekun w dalszym ciągu posiada prawa i obowiązki, jednak pełni je w wymiarze ustalonym przez sąd, a dodatkowo powinien każdą decyzję konsultować z drugim rodzicem. Zarówno pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak i jej ograniczenie ma jeden cel – zadbać o dobro małoletniego dziecka!

Jak wygląda sprawa o odebranie władzy rodzicielskiej? Poznaj dwa sposoby

Kiedy najważniejsze definicje zostały przytoczone, czas przejść do omówienia jak w praktyce wygląda pozbawienie władzy rodzicielskiej. Przyjmuje się, że postępowanie może zostać wszczęte w momencie, kiedy jeden z rodziców złoży odpowiedni wniosek. To jednak nie jedyna możliwość! Postępowanie może zostać rozpoczęte na mocy zgłoszenia wniesionego przez odpowiednie służby. Wymienia się tutaj m.in. policję, personel medyczny, pracowników placówek oświatowych, sąsiadów, innych członków rodziny itd. Dokładniej mówiąc, każdy, kto podejrzewa, że rodzice niewłaściwie spełniają swoje prawa i obowiązki względem małoletniego i cierpi na tym jego dobro, może złożyć zawiadomienie mające na celu dokładne zapoznanie się z całą sytuacją. W związku z powyższym wyróżnia się zatem sprawę wszczętą na wniosek lub prowadzoną z urzędu.

Ile trwa sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich? To zależy…

Prawdę mówiąc, nie da się wskazać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile trwa sprawa o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Każde postępowanie ma charakter indywidualny. Duży wpływ na liczbę rozpraw ma przede wszystkim stopień skomplikowania konkretnego przypadku. W niektórych sytuacjach sąd ma jasne dowody wskazujące na nadużywanie praw, co godzi w dobro dziecka. Zdarzają się również przypadki, kiedy wszczęte postępowanie wymaga dokładnego przeanalizowania w celu wydania jak najlepszej oceny. Szacowany czas trwania mieści się w przedziale kilku miesięcy, a nawet kilku lat.

Przedstawiamy główne argumenty do odebrania władzy rodzicielskiej

Wyżej wymieniliśmy trzy główne przesłanki powodujące, że sąd decyduje się na odebranie praw rodzicielskich lub ich ograniczenie. Poniżej rozwiniemy ten temat nieco szerzej. Głównym argumentem do odebrania praw rodzicielskich jest najprościej mówiąc, brak zainteresowania dzieckiem. Zdarza się to np. wtedy, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą lub został pozbawiony wolności. Musimy jednak wskazać, że brak zainteresowania dobrem małoletniego objawia się także poprzez brak regularnego płacenia alimentów oraz nienawiązywanie kontaktu. To nie jedyne argumenty do odebrania praw rodzicielskich. Wśród innych czynników przemawiających za odebraniem władzy rodzicielskiej wymienia się m.in.:

  • nakłanianie dziecka do zachowań niezgodnych z normami społecznymi (np. nierządu lub kradzieży),
  • uzależnienia rodzica (od alkoholu, narkotyków itp.)
  • chorobę psychiczną opiekuna.

Oczywiście zaistniałe przesłanki brane pod uwagę przez sąd przy wydawaniu ostatecznej decyzji muszą zostać odpowiednio udowodnione. Sprawdzą się tutaj nie tylko zeznania świadków, ale także zaświadczenia wydawane przez odpowiednie organy, opinie psychologów, wiadomości, nagrania itd. Możemy śmiało powiedzieć, że w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej niemalże każdy dowód może mieć duże znaczenie dla sprawy.

Wniosek o odebranie władzy rodzicielskiej – zobacz, co powinieneś wiedzieć

Wyjaśniliśmy już, że sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich może zostać wszczęta na skutek przygotowanego przez jednego z rodziców wniosku. Zgodnie z wymogami powinien on zostać złożony do sądu rodzinnego znajdującego się w miejscu zamieszkania małoletniego. Wniosek poza podstawowymi danymi powinien posiadać krótki opis sprawy, a także argumenty do odebrania praw rodzicielskich i ich prawidłowe uzasadnienie.

Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej, czyli jak wygląda rozprawa sądowa

Głównym założeniem rozprawy sądowej jest ustalenie, czy wobec małoletniego faktycznie doszło do naruszenia praw wynikających z władzy rodzicielskiej. W ramach postępowania zarówno rodzice, jak i dziecko mogą zostać poddani wywiadowi psychologicznemu lub psychiatrycznemu. Co więcej, duże znaczenie mają również zeznania złożone przez świadków. Ich zadaniem jest jak najdokładniejsze opisanie całej sytuacji, co pomoże sędziemu w wydaniu sprawiedliwego orzeczenia. Warto zaznaczyć, że zadawane na rozprawie pytania mogą dotyczyć nie tylko samych kontaktów z małoletnim, ale także innych kwestii związanych z wychowaniem mających wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny.

Jakie konsekwencje niesie za sobą pozbawienie władzy rodzicielskiej? Oto kilka z nich

Całkowite odebranie praw rodzicielskich oznacza, że rodzic nie może decydować o dalszych losach małoletniego. Mowa tutaj m.in. o wyborze szkoły, miejsca zamieszkania itp. Najprościej mówiąc, rodzic sprawujący opiekę może samodzielnie decydować o życiu dziecka bez wcześniejszej konsultacji z drugim opiekunem. Musimy jednak zaznaczyć, że utrata władzy rodzicielskiej nie wpływa na alimenty. Rodzic pozbawiony praw w dalszym ciągu ma obowiązek regularnego płacenia na dziecko, a co więcej, nadal spoczywa na nim konieczność zadbania o kontakty z małoletnim.

Temat pozbawienia władzy rodzicielskiej wzbudza wiele kontrowersji. Zdarzają się przypadki, kiedy jeden z rodziców pragnie naprawić relację i zmienić swoje zachowanie. Warto mieć świadomość, że na mocy wniosku i wszczęcia postępowania możliwe jest przywrócenie władzy, jednak sprawa ta wymaga, aby zmiana zachowania została podparta mocnymi dowodami.

Sprawa o odebranie władzy rodzicielskiej – samodzielnie czy z adwokatem?

Wszczynając postępowanie o pozbawienie praw rodzicielskich, należy mieć na uwadze, że sprawa nie należy do najłatwiejszych. Tam, gdzie dobro dziecka gra pierwsze skrzypce konieczne jest profesjonalne podejście pozbawione najmniejszych błędów. Niezbędna jest tutaj dokładna znajomość przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na mocy którego toczy się całe postępowanie. Właśnie dlatego zaleca się, aby w tego typu sprawach skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką oferuje doświadczony adwokat. Specjalista mający wszechstronną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego zajmie się dokładnym przeanalizowaniem sprawy oraz przesłanek przemawiających za odebraniem władzy rodzicielskiej. Zawsze należy mieć na uwadze, że druga strona postępowania może bronić się przed wydaniem niekorzystnego dla niej orzeczenia. Adwokat, który przeprowadza rozwód, sprawy o alimenty oraz te dotyczące władzy rodzicielskiej umie przewidzieć kolejne ruchy podejmowane na rozprawie a na ich podstawie przyjąć skuteczną strategię działania. Pamiętaj, że samodzielne realizowanie czynności prawnych może skutkować niezadowalającym orzeczeniem oraz dużą ilością błędów wydłużających całe postępowanie sądowe.

Dobro małoletniego dziecka powierz w ręce profesjonalistów! Zapraszamy

Prowadzona kancelaria Chojka Adwokaci od wielu lat specjalizuje się w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Zaplecze teoretyczne oraz praktyczne pozwala nam na znajdowanie dla każdego Klienta jak najlepszych rozwiązań prawnych. Wyróżnia nas indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w powierzoną sprawę. Doskonale rozumiemy, jak pozbawienie władzy rodzicielskiej lub inne sprawy odbijające się na relacjach rodzinnych wywierają duży stres i przysparzają wielu trudności. Właśnie dlatego staramy się, aby nasi Klienci mogli liczyć nie tylko na wsparcie merytoryczne, ale także i emocjonalne. Jeśli są Państwo zainteresowani konsultacją prawną lub szukają reprezentanta Państwa interesów, to nasz zespół profesjonalistów jest do dyspozycji. Zajmiemy się dokładnym przeanalizowaniem sprawy, a następnie dokładnie wytłumaczymy kolejne czynności prawne, jakie przybliżą do zakończenia sprawy z poczuciem satysfakcji. To właśnie my udowodnimy, że na wszystkie problemy prawne da się znaleźć korzystne rozwiązanie. Serdecznie zapraszamy po więcej informacji!

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

1. Jak szczegółowe pytania zadaje sąd na sprawie o odebranie praw rodzicielskich?

Pytania mają za zadanie wskazać na jakość kontaktów dziecka z rodzicami oraz prowadzony przez nich styl wychowywania małoletniego. Wśród przykładowych pytań mających wpływ na pozbawienie władzy rodzicielskiej wymienia się m.in.: jak rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem, czy zapewniają opiekę medyczną, czy są uzależnieni od alkoholu lub narkotyków itp.

2. Jaka jest cena za reprezentowanie w trakcie sprawy o pozbawienie praw rodzicielskich?

Kancelaria Chojka Adwokaci nie ma ustalonego cennika. Przy każdej sprawie indywidualnie ustalamy koszt. Cena zależy od takich czynników jak stopień skomplikowania sprawy oraz ilość czynności procesowych koniecznych do wykonania.

3. Jakie dowody na sprawie o odebranie praw rodzicielskich okażą się przydatne?

Z pewnością będą to wszyscy świadkowie, którzy są w stanie opisać dokładnie całą sytuację. Pomocne okażą się również opinie kadry pedagogicznej oraz opinie wydawane przez psychologów. W sprawach sądowych o pozbawienie władzy rodzicielskiej niemalże każdy dowód może mieć znaczący wpływ na tok rozprawy.