Prawo kanoniczne przewiduje, w jakich sytuacjach związek małżeński został zawarty nieważnie. Proces kanoniczny o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest skomplikowany i trudny. Przede wszystkim przesłanki nieważności małżeństwa są ściśle interpretowane, a wykazanie części z nich wymaga często nie tylko wiedzy merytorycznej i praktycznej, ale również dowodu z opinii biegłego. Drugi problem polega na tym, że proces ten dotyczy faktów, które często miały miejsce wiele lat wstecz. Dobry adwokat kościelny jest w stanie pomóc ocenić zasadność i szanse na pozytywne zakończenie sprawy, ale również odpowiednio przygotować się do prowadzenia postępowania dowodowego, które będzie miało kluczowe znaczenie dla sprawy. 

Bardzo często dodatkowym dowodem w sprawach o stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego jest dla adwokata kościelnego wyrok sądu państwowego, orzekający rozwód między małżonkami. W kancelarii Chojka Adwokaci znajdą Państwo pełną obsługę w zakresie prawa małżeńskiego państwowego i kościelnego. Wybierając naszą ofertę zyskują Państwo kompleksowe wsparcie w sprawach małżeńskich i majątkowych. 

Adwokat Jerzy Chojka ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, podczas których uzyskał kompleksową wiedzę na temat podstaw stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego oraz postępowania w takich sprawach przed sądami kościelnymi. W czasie praktyk w Metropolitalnym Sądzie Duchownym we Wrocławiu zapoznał się w praktyce przebiegiem takich postępowań. Adwokat Jerzy Chojka posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata kościelnego. We Wrocławiu niewiele kancelarii świadczy podobne, kompleksowe usługi prawne – uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata kościelnego we Wrocławiu posiada niewielu prawników.

Adwokat kościelny pomoże właściwie przygotować się i spokojnie przejść przez cały proces przed sądem duchownym.

Wspaniała kancelaria, bardzo profesjonalne podejście do klienta i do problemu; po dogłębnej analizie sytuacji zaproponowali mi bardzo sprytne rozwiązanie, które koniec końców doprowadziło to tego, że WYGRALI DLA MNIE SPRAWĘ, która miała niemal zerowe szanse powodzenia. Sumienni, rzetelni, terminowi, w trudnych chwilach pomogli mi poradzić sobie ze stresem, stale utrzymywali dobrą komunikację, na bieżąco dopytywali o wszelkie szczegóły, które mogłyby dać nam jakąkolwiek nawet najmniejszą przewagę. Na wszystko byłem stosownie przygotowany, wszystkie formalności, prodesy i procedury były zrozumiale wytłumaczone. Szczerze polecam każdemu, nie ważne w jak w trudnej sytuacji by się nie znajdował.

Rafał Bobik
Opinia Google | Zobacz wiecej

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.


  Rozwód kościelny Wrocław i unieważnienie ślubu kościelnego Wrocław- co to jest?

  W prawie kanonicznym nie istnieje taka instytucja jak rozwód kościelny. Termin ten jest nieprawidłowy, podobnie jak wiele innych terminów funkcjonujących w potocznym obiegu (unieważnienie małżeństwa, unieważnienie ślubu kościelnego etc.) Zgodnie z prawem kanonicznym małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, który cechuje nierozerwalność. Małżeństwo skutecznie zawarte i dopełnione nie może zostać rozwiązane żadną ludzką władzą i obowiązuje do końca życia jednej ze stron, wobec czego rozwód jest instytucją nieznaną prawu kanonicznemu. Nie mniej jednak w potocznym języku termin „rozwód kościelny„  jest powszechnie spotykany, podobnie jak termin „unieważnienie ślubu kościelnego”. Analizując strony internetowe oraz sposoby wyszukiwania usług adwokata kościelnego, należy jednoznacznie stwierdzić, że te takie terminy są nagminnie używane. Poszukując takich usług we Wrocławiu klienci najczęściej wpisują w wyszukiwarkę frazy „rozwód kościelny Wrocław” albo „unieważnienie małżeństwa Wrocław”, ale także „adwokat kościelny Wrocław”. Prawidłowy termin, jaki powinno się stosować to stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

  Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego Wrocław. Dlaczego nie istnieje pojęcie rozwód kościelny we Wrocławiu?

  Co oznacza stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego? Na pewno nie jest to to samo co rozwód kościelny. Proces kościelny o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego to procedura zmierzająca do ustalenia, czy w świetle przepisów prawa kanonicznego dany związek małżeński został zawarty nieważnie na skutek okoliczności, które przewiduje prawo kanoniczne. Jeśli powodowi udaje się wykazać, że dany związek został zawarty nieważnie, to należy uznać, że małżeństwo nigdy nie zaistniało w świetle prawa kanonicznego. Dlatego też nie można tu mówić o rozwodzie kościelnym, bo po pierwsze prawo kanoniczne nie zna pojęcia rozwodu, a po drugie – rozwód to procedura rozwiązania małżeństwa skutecznie zawartego, a nie zawartego nieważne. Tak więc termin rozwód kościelny jest niewłaściwy z wielu powodów.

  Jak uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

  Procedurę procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa reguluje kodeks prawa kanonicznego oraz inne źródła prawa procesowego. Procedurę rozpoczyna złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pismo składa się we właściwym sądzie kościelnym. Sąd kościelny decyduje dekretem o przyjęciu bądź odrzuceniu pozwu.

  Następnie dekretem sąd ustala przedmiot sporu, zwaną formułą wątpliwości. Dekret ten stanowi dla wnoszącego pozew informację, w kierunku jakich przesłanek nieważności będzie toczył się proces. 

  Kolejnym etapem jest przesłuchanie stron i zgłoszonych świadków oraz inne czynności dowodowe. Z przesłuchania stron i świadków spisywany jest protokół. W pewnych przypadkach przeprowadzany jest dowód z opinii biegłego, którego w takim przypadku powołuje sąd. 

  Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego następuje publikacja akt. Strony mają możliwość zapoznania się z całością akt sprawy i ewentualnie w razie potrzeby przedstawiać dalsze dowody. 

  Następnie swoje uwagi do sprawy przedstawia obrońca węzła małżeńskiego. Jego rola w procesie sprowadza się do wykazania, że małżeństwo zostało ważnie zawarte. Na podstawie akt sprawy obrońca węzła formułuje więc argumenty, które przemawiają za ważnością małżeństwa.

  Ostatni głos w sprawie należy do stron. Jest to dobry moment, aby odnieść się do wszystkich dowodów w sprawie oraz odpowiedzieć na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. 

  Wszystko wieńczy wyrok sędziów. Wyrok jest negatywny lub pozytywny. Stronie niezadowolonej z wyroku  a także obrońcy węzła przysługuje prawo wniesienia apelacji w terminie 15 dni. Jeśli nikt nie zaskarży wyroku, wyrok podlega wykonaniu, co stwierdza się osobnym dekretem. 

  Powyższy schemat postępowania został przedstawiony jedynie poglądowo. Aby dowiedzieć się więcej warto skonsultować swoją sprawę z adwokatem kościelnym, który przede wszystkim oceni podstawy do wystąpienia z pozwem oraz szczegółowo przedstawi wszystkie aspekty procesu kościelnego o unieważnienie małżeństwa. We Wrocławiu Metropolitalny Sąd Duchowny rozpoznaje wszystkie sprawy małżeńskie, które wpływają do tego sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

  Jak adwokat kościelny może mi pomóc w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

  O ile większość obywateli ma jakieś rozeznanie w prawie cywilnym i rodzinnym i wie, co może być przyczyną rozwodu przed sądem państwowym, o tyle prawo kanoniczne rządzi się zupełnie innymi normami. Przede wszystkim prawo kanoniczne reguluje samodzielnie powody, które mogą stanowić podstawę stwierdzenia nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym. Dla przykładu można wymienić impotencję, przeszkodę wieku czy niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. 

  Umawiając się na konsultację z adwokatem kościelnym we Wrocławiu możesz ustalić, czy w Twojej sprawie istnieją powody do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

  Adwokat Kościelny Wrocław – przydatne informacje.

  Adwokatem kościelnym jest osoba, której uprawnienia nadaje władza kościelna. Osoby, które ukończyły studia prawa kanonicznego, a nie zostały wpisane na listę adwokatów kościelnych przy danym sądzie kościelnym, mogą wykonywać uprawnienia jako adwokat kościelny ad casum, zgłaszając swój udział w danej sprawie.

  Adwokat Jerzy Chojka ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w 2023 roku i zgodnie z przepisami posiada prawo do wykonywania zawodu adwokata kościelnego. 

  Rozwód kościelny Wrocław – zadzwoń do nas i umów się na spotkanie.