W obecnych czasach wielokrotnie wytwory własności intelektualnej przynoszą bardzo wysokie dochody. Dlatego też są one tak cenną wartością i koniecznie należy o nie zadbać. W ramach tej własności intelektualnej możemy wyróżnić zarówno utwory literackie, muzyczne, naukowe, jak również związane z prawem własności przemysłowej, a nawet szeroko rozumiany know – how.

Pomożemy Ci stworzyć dla nich jak najlepszą ochronę. Możemy sporządzić umowę, przeanalizować tę, którą planujesz zawrzeć, a także sporządzić dokumentację dotyczącą patentów lub też dotyczącą prawa do baz danych. Dziedzina ta jest nam zdecydowanie bliska i możemy Ci pomóc, w tym również przy prowadzeniu spraw sądowych.

Regulacje te mają istotne znaczenie przede wszystkim w działalności podmiotów z branży kreatywnej, jak również sektora IT. Obecnie, z uwagi na rozwój przedsiębiorstw, których działalność opiera się na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, odpowiednie zabezpieczenie w zakresie prawa własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie pod względem praktycznym.

Własność intelektualna obejmuje zarówno utwory w rozumieniu prawa autorskiego (w tym programy komputerowe), jak również wynalazki, oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, bazy danych, topografie układów scalonych oraz tzw. know – how (w tym informacje poufne). Jak widać, kwestie związane z ochroną własności intelektualnej pozostają złożone i warto skorzystać z fachowej pomocy zarówno w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej na etapie konstruowania umów, jak również dochodzenia ich ochrony.

Specjaliści w pełni słowa znaczeniu. Pełen profesjonalizm. Zdecydowanie polecam

Arkadiusz Mokrzycki
Opinia Google | Zobacz wiecej

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.


  Oferujemy wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność o charakterze twórczym i innowacyjnym w szczególności w zakresie:

  • reprezentacji klienta w postępowaniach związanych z naruszeniem praw autorskich, w tym dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
  • wsparcia w prowadzeniu negocjacji związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej
  • ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych
  • ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych
  • sporządzania i opiniowania umów (umowy licencyjne, sublicencyjne, o przeniesienie praw autorskich, umowy o zachowaniu poufności) lub wprowadzania stosownych klauzul do umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • przygotowywania opinii w oparciu o regulacje prawa własności intelektualnej

  Prawo autorskie – profesjonalny prawnik z miasta Wrocław

  Prawo własności intelektualnej obejmuje zarówno prawo autorskie jak i prawo własności przemysłowej. Wszystkie przepisy mają na celu zabezpieczyć twórczość przed nielegalnym wykorzystywaniem. Prawnik, dla którego prawo autorskie nie stanowi tajemnic pomoże Ci nie tylko w sytuacjach, kiedy Twoje dzieło zostało bezprawnie wykorzystane, ale także świadczy kompleksową pomoc prawną podczas pisania umów licencyjnych, o przeniesieniu praw autorskich, czy zachowaniu poufności. Profesjonalna pomoc prawna jest niezbędna, jeśli chcesz się zabezpieczyć przed nieprzyjemnościami związanymi z nielegalnym wykorzystywaniem Twojej twórczości.

  Prawo autorskie – co obejmuje i jakie rozróżnia się rodzaje

  Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawo autorskie dotyczy każdej twórczości mającej charakter indywidualny, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Co najważniejsza, ochrona przed nielegalnym wykorzystaniem przysługuje twórcy oraz innym osobom, którym przysługuje prawo do dzieła.. Wyróżniamy prawa autorskie majątkowe oraz osobiste. Prawo autorskie majątkowe dotyczy korzyści finansowych czerpanych z danej twórczości. Osobiste prawo autorskie w porównaniu do majątkowego jest niezbywalne i wynika ze związku nazwiska autora z jego dziełem. Przywłaszczenie sobie czyjejś twórczości i wzbogacanie się na niej bez właściwej zgody zgodnie z polskim prawem podlega karze grzywny, a nawet pozbawienia wolności do lat trzech.

  Doświadczony prawnik zadba o Twoje prawa

  Dla wszystkich mieszkańców miasta Wrocław Chojka Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno w ochronie praw autorskich osobistych jak i majątkowych. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja twórczość jest chroniona przez prawo własności intelektualnej możesz zwrócić się do nas Kancelaria Adwokata Jerzego Chojki już od wielu lat specjalizuje się w prawie autorskim, co jest dla Ciebie gwarancją, że oddajesz swoją sprawę w dobre ręce. Adwokat wskaże Ci wszystkie możliwe sposoby na zabezpieczenie swoich dzieł, a tym samym na ochronę przed długimi postępowaniami sądowymi.