W kodeksie cywilnym dobra osobiste uregulowano jako otwarty katalog, wskakując jedynie przykładowo, że do dóbr tych należą zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Katalog dóbr osobistych pozostaje otwarty, a co roku orzecznictwo sądów powszechnych rozbudowuje go o nowe jednostki. Dziś już powszechnie akceptowalny jest fakt, że poczucie przynależności do określonej płci czy też prawo do grobu, to dobra osobiste podlegające ochronie prawa cywilnego.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie zachowania mogą naruszać dobra osobiste innych osób ani co zrobić, kiedy dobra te zostają naruszone. W takich sytuacjach pomagamy Ci osiągnąć swój cel, niezależnie od tego, jakie dobro zostało naruszone – cześć, dobre imię, wizerunek czy prawo do prywatności. Możemy doradzić Ci najlepszy sposób postępowania, sporządzić wezwanie do zaprzestania naruszeń czy też reprezentować Cię w sądzie, niezależnie od tego, czy potrzebujesz ochrony swoich praw, czy też jesteś osobą pozwaną. Reprezentowaliśmy osoby fizyczne i przedsiębiorców w sprawach dotyczących dóbr osobistych na etapie polubownym i sądowym. Możesz nam zaufać, a my Ci pomożemy. 

Prawnik z sercem. Dwie sprawy wygrane w sądzie. Jeśli kiedykolwiek będę miała jeszcze potrzebę skorzystania z pomocy prawnej to na pewno wrócę. Polecam.

Agnieszka M

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.