Opublikowano:

Ustalenie kontaktów z dzieckiem w pigułce. Sprawdź, co musisz wiedzieć

Rozstanie się rodziców wiąże się z koniecznością ustalenia wielu kwestii dotyczączych ich wspólnych małoletnich dzieci. Jedną z nich są kontakty z dziećmi tego rodzica, który nie będzie na codzień mieszkał z dziećmi.

Rozwód to trudne przeżycie nie tylko dla małżonków, ale także małoletnich dzieci, jakie posiadali. W takich przypadkach sprawy sądowe wiążą się ważnymi decyzjami dotyczącymi wspólnych dzieci stron, jakim jest ustalenie władzy rodziecielskiej każdego rodzica, miejsca zamieszkania dzieci, alimentów czy w końcu ustalenia kontaktów z dzieckiem. Całe postępowanie opiera się na przepisach zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Warto mieć na uwadze, że sąd przed wydaniem ostatecznej decyzji musi wziąć pod uwagę wiele czynników. Dlatego właśnie tak istotne jest prawidłowe przygotowanie się do sprawy. Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda ustalenie kontaktów z dzieckiem? Czytaj dalej i poznaj najważniejsze kwestie prawne, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.

Czym jest władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem? Poznaj znaczenie definicji

Na samym wstępie wyjaśnijmy dokładnie, czym jest władza rodzicielska, a także co rozumiemy pod pojęciem utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Najprościej mówiąc władza rodzicielska to zbiór praw oraz obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, które potrzebuje odpowiedniej opieki rodzicielskiej. Władza rodzicielska powstaje z mocy prawa w momencie urodzenia się dziecka, natomiast kończy się dopiero w wieku 18 lat, czyli kiedy dziecko osiąga pełnoletniość i jest w stanie odpowiadać samo za siebie. Przejdźmy do wyjaśnienia, co w ujęciu prawnym rozumie się jako kontakty z dzieckiem. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, a dokładniej mówiąc art. 113, każdy z rodziców ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem bez względu na to, któremu opiekunowi została przyznana władza rodzicielska. Jako formę kontaktów z dzieckiem uznaje się nie tylko dzwonienie oraz pisanie, ale także spotkania, odwiedziny, wyjazdy itp. Warto mieć świadomość, że bez decyzji sądu matka w żaden sposób nie ma prawa do utrudniania ojcu kontaktu z jego potomkiem. Takie przypadki stanowią przesłankę do wszczęcia postępowania sądowego, a w określonych sytuacjach także do ukarania karą pieniężną za niezrealizowane kontakty.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – sprawdź jak wygląda w praktyce

Warto mieć na uwadze, że to jak dokładnie będą wyglądały kontakty z dzieckiem po rozwodzie, zależy głównie od jego wieku, a także relacji i więzi rodzica z dzieckiem. Bardzo ważne są również zawarte ustalenia pomiędzy małżonkami. Zgodnie z przepisami prawnymi ustalenie kontaktów z dzieckiem może przebiegać na kilka sposobów. Wymienić tutaj możemy m.in. porozumienie prywatne zawarte pomiędzy rodzicami, bądź w obecności mediatora, którego zadanie polega na znalezieniu, jak najlepszego kompromisu. Oczywiście należy pamiętać, aby wszystkie ustalenia zostały spisane i podpisane przez oboje małżonków, co ograniczy ryzyko wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek nieporozumień. Niestety w wielu przypadkach małżonkowie, którzy wzięli rozwód, nie są w stanie załatwić spraw bez kłótni. W takich przypadkach nieuniknione jest, aby ustalenie kontaktów z dzieckiem przebiegło na drodze postępowania sądowego. W toku postępowania o ustalenie kontaktów sąd ocenia, jak wyglądają relacje małoletniego z rodzicami, a także może wziąć pod uwagę zebrany materiał dowodowy, zeznania świadków lub prosić o wydanie opinii przez biegłych sądowych. Pamiętaj, że to dobro małoletniego dziecka jest najważniejsze. Nie możemy zapomnieć o istotnej kwestii! W skrajnych przypadkach sąd może zabronić kontaktów z małoletnim np. wtedy, gdy rodzic znęcał się nad dzieckiem, narażał go na niebezpieczeństwo, został skazany na pozbawienie wolności, jego zachowanie wobec dziecka znacznie wykracza poza obowiązujące normy społeczne.

Zobacz, od czego należy zacząć sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem w sprawie rozwodowej

Podstawowym elementem każdego postępowania sądowego są przede wszystkim prawidłowo sformułowane żądania pozwu. Poza podstawowymi danymi powinien zawierać pewnego rodzaju propozycję na to, jak mają wyglądać kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie. Mowa tutaj m.in. o wskazaniu częstotliwości – liczby dni, a także godzin. Warto, aby wskazane we wniosku argumenty podeprzeć dowodami np. zeznaniami świadków oraz opinią psychologa. Dla sądu ważną informacją jest również fakt, czy małżonkowie próbowali zawrzeć pomiędzy sobą porozumienie. Zadbanie o spełnienie wymagań formalnych pozwu odgrywa znaczącą rolę. Jakiekolwiek nieprawidłowości uniemożliwiają pozytywne rozpatrzenie, a tym samym wydłużają czas trwania postępowania. Po złożeniu dobrze przygotowanego wniosku sąd dostarcza go drugiemu rodzicowi, który zgodnie z ustaleniami ma 14 dni na przygotowanie odpowiedzi. Następnym krokiem jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Jak długo trwa? Nie da wskazać jednoznacznej odpowiedzi. W niektórych przypadkach kontakty mogą zostać ustalone na jednej rozprawie, a z kolei w bardziej skomplikowanych sprawach czas trwania znacząco się wydłuża nawet do kilkunastu rozpraw. Warto mieć na uwadze, że ustalenie kontaktów z dzieckiem to bardzo indywidualna sprawa wymagająca odpowiedniego podejścia.

Jak częste powinny być kontakty ojca z dzieckiem? Sprawdź, co wziąć pod uwagę

Sąd nie może narzucić z góry częstotliwości kontaktów. Najpierw należy przeanalizować kilka głównych czynników. Najważniejsze są przede wszystkim potrzeby dziecka i jego dobro, a także ojca i stopień zażyłości relacji pomiędzy nimi. Dodatkowo zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko i ojciec mieszkają w zupełnie innym mieście, a czasami nawet kraju, co zdecydowanie zmniejsza regularność osobistych spotkań. Nie możemy zapomnieć o bardzo ważnej kwestii, a mianowicie wywiązywaniu się z ustaleń. Jeśli na mocy postępowania ustalono, że ojciec widuje się z małoletnim co sobotę w godzinach 10-18 to notoryczne niewywiązywanie się np. poprzez spóźnianie stanowi przesłankę do rozpoczęcia postępowania dotyczącego niewykonywania kontaktów. To samo tyczy się sytuacji, kiedy kontakty utrudnia matka dziecka, co jeśli jest niemożliwe do dogadania, wiąże się ze skierowaniem sprawy do sądu.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem? Eksperci wyjaśniają

Tak jak wspominaliśmy, zgodnie z przepisami z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic ma zarówno prawo, jak i obowiązek utrzymywać stały kontakt z dzieckiem, chyba że sąd orzeknie inaczej. Odpowiedź na pytanie czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem nie jest jednoznaczna. Będzie to zależało przede wszystkim od wieku dziecka i stopnia jego rozwoju. Inaczej więc zostanie potraktowana sytuacja, kiedy kontaktu z ojcem odmawia sześciolatek a inaczej, kiedy czyni to dziecko w wieku 15 lat. Oczywiście, jeśli dziecko wykazuje niechęć, sytuacja pod żadnym pozorem nie może zostać zbagatelizowana. Rozstanie rodziców to dla dziecka niezwykle trudna sytuacja emocjonalna, odbijająca piętno na całym życiu. Dlatego właśnie należy znaleźć powód, dla którego dziecko nie chce utrzymywać kontaktu z ojcem. Pomocna w tym celu może okazać się samodzielna terapia małoletniego, jak i w obecności obojga rodziców. Musisz mieć świadomość, że sąd nie zniesie obowiązku kontaktu ze względu na niechęć małoletniego. Konieczne jest przedstawienie twardych i jasnych dowodów, które wykażą, że takie kontakty są sprzeczne z dobrem dziecka. Warto jednak mieć na uwadze, że dla prawidłowego rozwoju potrzebuje ono utrzymywać stałą relację zarówno z matką, jak i ojcem. Po stronie matki, z którą mieszka małoletni leży obowiązek przygotowania dziecka do spotkania z ojcem.

Rozwód i ustalenie kontaktów z dzieckiem powierz w ręce profesjonalistów

Jak się okazuje zarówno rozwód, jak i ustalenie kontaktów z dzieckiem to jedne z najbardziej skomplikowanych spraw zarówno pod względem zawiłych przepisów, jak i trudnego charakteru emocjonalnego. Samodzielne działanie w tej kwestii bez znajomości obowiązujących norm oraz wprowadzanych nowelizacji w większości przypadków nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Profesjonalną pomoc prawną oferuje kancelaria Chojka Adwokaci. Przeprowadzamy zainteresowane osoby przez rozwód, a także pomagamy w wypracowaniu najlepszego kompromisu dotyczącego kontaktu dziecka z ojcem. Doświadczony adwokat rodzinny znając Twoją sytuację, godnie będzie reprezentował Twoje interesy przed sądem, a Ty zyskasz pewność, że wszystkie formalności będą dopełnione. Musimy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że adwokat przy sprawach rodzinnych jest niezbędny z jeszcze jednego względu. Doświadczenie pozwala nam przewidzieć ruchy drugiej strony, a tym samym z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią strategię działania. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wystarczy, że już teraz zdecydujesz się na poradę prawną i przedstawisz swoją sytuację! Z należytym szacunkiem słuchamy wszystkich naszych Klientów i dokładamy wszelkich starań, aby zaproponowane rozwiązania przyniosły oczekiwane rezultaty. Serdecznie zapraszamy do kontaktu! Z trudnymi postępowaniami nie musisz borykać się sam!

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

1. Co jeśli matka specjalnie utrudnia kontakt z dzieckiem?

Zalecamy, aby w takich sytuacjach przeprowadzić rozmowę i spróbować polubownie rozwiązać sprawę, ustalając przyczyny takiego stanu rzeczy. Być może istnieją jakieś uzasadnione obawy, które powodują takie zachowanie. Możesz skorzystać z pomocy adwokata lub mediatora. Jeśli jednak polubowne rozwiązania nie są możliwe albo brak jest racjonalnych powodów utrudniania kontaktów, trzeba podjąć stosowne działania. To jak się zachować zależy od tego, czy kontakty te są już uregulowane sądownie czy nie. Jeśli są, to można wszcząć postępowanie o nakazanie matce zapłaty określonej sumy za każdy niewykonany kontakt ojca z dzieckiem. Jeśli nie są – należy wszcząć postępowanie o uregulowanie kontaktów (można też w tym postępowaniu domagać się ustalenia zapłaty określonej kwoty za nieodbyte kontakty). Warto w tego typu przypadkach przygotować odpowiednie dowody potwierdzające zachowanie matki, która uniemożliwia stały kontakt.

2. Jak wygląda przygotowanie do sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Dokładamy wszelkich starań, aby w jasny i zrozumiały sposób przedstawić naszym Klientom przebieg postępowania. Zajmujemy się nie tylko przygotowaniem wniosku, ustaleniem strategii działania, ale także przygotowujemy naszych Klientów do rozprawy tak, aby wiedzieli czego mogą się spodziewać i jak się zachować przed sądem. W ten sposób nasi Klienci nie zostaną niczym zaskoczeni podczas trwającego postępowania. Natomiast samo przygotowanie się do zainicjowania sprawy to zebranie odpowiednich dowodów i przygotowanie wniosku o ustalenie kontaktów.

3. Czy adwokat pomaga w zawarciu porozumienia w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Jak najbardziej! Jeśli rodzice są w stanie zawrzeć ugodę, zadaniem adwokata jest wypracowanie jak najkorzystniejszego kompromisu dla obu stron, stawiając na piedestale dobro dziecka. Musimy zaznaczyć, że polubowne rozwiązanie sporu o ustalenie kontaktów z dzieckiem znacząco skraca czas trwania całej sprawy i nie wymaga udziału sądu. Alternatywą jest także postępowanie mediacyjne, które także prowadzimy dla naszych Klientów.