Prawo rodzinne

Jak wygląda sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Zestaw kwestii prawnych

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka aż do jego pełnoletniości. To właśnie na nich spoczywa obowiązkiem wykonywania praw rodzicielskich wraz z poszanowaniem godności i praw dziecka. Zdarzają się jednak sytuacje, które wymagają interwencji i sądownego odebrania bądź ograniczenia prawa do opieki nad dzieckiem. Pomimo tego, środek ingerencji nie powinien być traktowany jako rozstrzygnięcie o charakterze penalnym. Jego głównym zadaniem jest chronić dziecko, nie zaś karać jego rodziców.